الجمعة 15 ذوالقعدة 1445 - جمعه ۰۴ خرداد ۱۴۰۳


نفوذ مردمی حاج ملّا علی کنی


نفوذ مردمی حاج ملّا علی کنی

گاهی فرنگی مآب‌ها به ثروت حاج ملّا علی اعتراض می‌کنند و آن را منشأ نفوذ او می‌شمارند. این حرف نادرستی است. مردم طبعاً از آدم‌های ثروتمند خوششان نمی‌آید. از طرفی حاج ملّا علی فامیل و عشیرة مهمّی نداشت که سبب نفوذ و قدرت وی در میان جامعه باشد. از سوی دیگر حاج ملّا علی با خارجی‌ها ارتباطی نداشت که در قدرت و نفوذ وی اثری داشته باشند. با وجود این حاج ملّا علی در نفوذ و قدرت فوق‌العاده بود. نفوذ و قدرت حج ملّا علی تنها یک عامل داشت و آن علم و تقوای ایشان بود. علم تنها نیز برای نفوذ معنوی در میان مردم کافی نیست. و درستی و تقوای فرد نیز در این جهت نقش مهمّی دارد. حاج ملّا علی در رسیدگی به امور مردم و قضاء در مرافعات روی موازین عمل می‌کرد و اگر غیر از این بود، مردم از وی حرف‌شنوی نداشتند. مرحوم سید محمد باقر حجة الاسلام نیز مانند حاج ملّا علی بود. به طور کلّی عامل نفوذ روحانیِ غیروابسته چیزی جز علم و تقوا نیست.

این‌که یک ثروتمند در میان مردم چنین نفوذی پیدا می‌کند، نشان می‌دهد در جهات دیگری چون علم و تقوا آن‌چنان ممتاز است که این ثروت مانع نشده است.