الاثنين 14 رَجَب 1444 - دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱


نماز برای کودکان عقب مانده ذهنی


نماز برای کودکان عقب مانده ذهنی

س1. آيا بر كودكان عقب‌ مانده ذهنى، نماز واجب است؟

ج: درصورتی که عقل و درک ندارند واجب نیست وگرنه درحد توان، نماز بر آنها واجب است.