دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱

نگارخانه


    

کلنگ زنی مسجد آل یاسین