الاثنين 15 مُحَرَّم 1446 - دوشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۳


واقعی بودن مناظرات المراجعات

مناظرات واقعی است، منتها فرانسوی‌ها که حمله می‌کنند، بر اثر این حمله خیلی از نسخه‌های کتاب‌ها و تألیفات ایشان از بین می‌رود؛ از جمله کتاب تاریخ ائمه که چند سال روی آن کار کرده بود. ایشان از اینکه این کتاب از بین رفت، خیلی متأثر بود. نامه‌هایی که بین شیخ سلیم بشری و ایشان ردّ و بدل شده بود هم از بین می رود؛ منتها مرحوم آقای شرف الدین خیلی پرحافظه بودند. می‌گفته: اصل نامه‌ها از بین رفته است، ولی مطالب نامه‌ها در اثبات و نفی، شبیه به این و قریب به این مضامین بود. و این را در کتابش نوشته است.

شخصی ایراد کرد که چون اصلش نیست، نباید به این صورت منتشر می‌شد. آسید عبدالله شرف‌الدین از این حرف خیلی اوقاتش تلخ شده بود و پاسخ داده بود که خود ایشان نوشته است که اصل مناظرات از بین رفته و قریب به این مضامین است. بنابر‌این ایشان مدعی نقل عین لفظ نیست و خودش تصریح کرده که قریب به این مضامین بوده و خواسته‌ایم مباحث مطرح شده به کلی از بین نرود.