السبت 03 شَوّال 1445 - شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳


وقوف مشعر-کیفیت و مسائل

http://zanjani.ir/Files/320/zanjani/haj/pdf.jpg