الاثنين 10 ذوالحجة 1445 - دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳


چهار شرط صلاحیت مرجعیت

ارکان اربعه یک عالِم که اگر در او جمع شوند، صلاحیت مرجعیّت دارد. اینها در میرزا وجود داشته: علمیتش درجه اول، تقوایش درجه اول، اخلاقش درجه اول، عقلش هم درجه اول بوده. این چهار چیز در میرزا حدّ اعلا بوده و نباید کسی در علمیّت میرزا شک کند و اگر هیچ شاهدی نباشد جز همین شاگردهای ملّای متفکر ، کافی است؛ مثل وحید بهبهانی که شاگردانی همانند بحرالعلوم، صاحب ریاض، کاشف الغطاء، میرزا مهدی شهرستانی، سید محسن اعرجی و ملا مهدی نراقی داشت که نشان دهنده موقعیت علمی ممتاز اوست. دو نفر ملّا در تاریخ شیعه هست که شاگردهای آنها مهم‌ترین شاگردهای اعصارند: یکی وحید بهبهانی است و دیگری میرزای شیرازی.