الاثنين 10 ذوالحجة 1445 - دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳


کتاب «احکام و استفتائات روزه»

کتاب «احکام و استفتائات روزه» بخشی از مسائل و احکام روزه و همچنین پرسش و پاسخ های فقهی در این زمینه است که مطابق آخرین آرای فقهی مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی دام ظلّه، ویرایش و تنظیم شده و با عنوان گذاری و موضوع بندی جدید در اختیار علاقه مندان و طالبان علم قرار گرفته استاز جمله ویژگی های این کتاب:

• موضوع بندی و عنوان گذاری تمامی مسائل و پرسش های فقهی.

• دسته بندی مناسب و هماهنگ با رساله جهت دسترسی آسان.

• ذکر خلاصه ای از احکام مربوط به هر فصل پیش از بخش استفتائات.

• 600 پرسش و پاسخ از مسائل مورد نیاز در احکام روزه و زکات فطره.

• تنظیم مجموعه بر طبق آخرین نظرات فقهی مرجع عالی قدر.


نمایندگی فروش:

انتشارات مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام: تلفن 02537743719

مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام: تلفن 02537743719

قم، ابتدای خیابان شهدا، کلبه شروق، تلفن02537838144