دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۱


گزارش تصویری مجلس عزاداری اربعین حسینی در دفتر مرجع عالی قدر با حضور هیئت زنجانی های مقیم تهران