الجمعة 12 مُحَرَّم 1446 - جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳


گزارش تصویری مجلس عزاداری اربعین حسینی در دفتر مرجع عالی قدر با حضور هیئت زنجانی های مقیم تهران