الجمعة 02 شَوّال 1445 - جمعه ۲۴ فروردین ۱۴۰۳


گزیده الکلام…؛حلم احنف بن قيس


حلم احنف بن قيس

احنف بن قيس، از بزرگان اهل بصره و بسيار محترم بود و يكى از حكماء و عقلاء و سياسيّين بود. در حلم، ضرب المثل بوده، مى‏گفتند: فلانى از احنف، حليم‏تر و بردبارتر است. به احنف گفتند: از كجا اين حكمت را اخذ و اين حلم را ياد گرفتى؟ گفت: از حكيم عصر و حليم دهرش، قيس بن عاصم منقرى. و به قیس گفته شده كه: حلم كه را ديدى تا حلم ياد گرفتى و علم كه را ديدى تا علم ياد گرفتى؟ گفت: از حكيمى ياد گرفتم كه حكمتش تمام نمى‏شود؛ اكثم بن صيفى تميمى. و به او گفته شد: حكمت و بردبارى و رياست و بزرگوارى را از كه ياد گرفتى؟ گفت: از حليف حلم و ادب و سيّد عجم و عرب، ابى طالب بن عبدالمطلّب (سلام اللّه‏ عليه).

حليف، به معنى هم قسم كه دو نفر سوگند خورده باشند كه با هم باشند؛ كنايه از ملازم بودن است، چون جناب ابوطالب خيلى با حلم و وقار بود. مى‏گويند: شيخى تناور و خوشرو بود كه در او، جمال پادشاهان و وقار حكيمان بود.