الاربعاء 13 ذوالقعدة 1445 - چهارشنبه ۰۲ خرداد ۱۴۰۳


گزیده الکلام …؛خاندان صدر

خاندان صدر


بارى، مرحوم سيّد حسن صدر معظّم له، نسبش به مرحوم آقا سيّد نورالدين، برادر صاحب مدارك مى‏ رسد. موطن اصلى ايشان، جبل عامل شام است، اوّل كسى كه از اجداد آن مرحوم به عراق آمده، مرحوم سيّد صالح است كه نظر به سر گرانى حكومت با او، از شام به عراق انتقال يافته.

يكى از فرزندان آن مرحوم، آقا سيّد محمّد على بوده، والد آقا سيّد هادى كه پدر آقا سيّد حسن معظّم له باشد. و از اين سلسله‏، آقای آقا سيّد محمّد، پسر مرحوم آقا سيّد حسن، فعلاً از رجال مهمّ حكومت عراق مى ‏باشد. و ديگرى، آقاى آقا سيّد صدرالدين عاملى بوده، از مشايخ شيخ مرتضى انصارى كه سند روايت شيخ به مرحوم صاحب وسايل، به وسيله او و آباء گرامش اتّصال مى‏ يابد؛ بدين ترتيب كه مرحوم شيخ، از سيّد صدر الدين و او هم از والدش، آقا سيّد صالح مزبور و او نيز از پدرش، آقا سيّد محمّد، او از محمّد بن حسن بن حرّ عاملى صاحب وسايل. مرحوم سيد صدر الدين در اصفهان سكونت داشت، بعد در اواخر عمرش به نجف مهاجرت كرد و در آنجا در سنّ 1264 از دنيا رحلت كرد. آن مرحوم، داراى تأليفات زياد است در فقه و اصول و غيره.

فرزند او آقاى آقا سيّد إسماعيل صدر، والد آقاى آقا سيّد صدرالدين صدر كه فعلاً در قم، از زمامداران حوزه علميّه مى ‏باشد، از مراجع تقليد بود، در نهايت زهد و تقوا. وفاتش در كاظمين، در سنه 1338 اتّفاق افتاد. آقاى آقا سيّد صدرالدين، از مرحوم والدش، آقا سيّد إسماعيل نقل كرد كه: من هنگام وفات والدم، آقا سيّد صدرالدين، چهار پنج ساله بوده ‏ام. بدين حساب، سنّ مرحوم آقا سيّد إسماعيل، نزديك به هشتاد بوده. آقاى صدر، دو تا بيت عربى مادّه تاريخ گفته؛ يكى، براى وفات آن مرحوم؛ و آن، اين است:

تخير صدر الخلد مأوى فارخوه من الخلد إسماعيل طالب له الصدر

و ديگرى، براى مدفن او كه حجره شريفه در رواق پائين پاى كاظمين مى‏باشد؛ و آن، اين است:

فإذا مررت به وجئت موّرخا سلّم، فهذا حجر إسماعيل

مرحوم آقا سيّد صدرالدين معظّم له، داماد شيخ جعفر كبير بود، صاحب كشف الغطاء، متوفّى در سنه 1228؛ و مرحوم شيخ محمّدتقى، صاحب هداية المسترشدين، متوفّى در سنه 1248 نيز يكى از دامادهاى شيخ جعفر بود.