الثلاثاء 12 ذوالقعدة 1445 - سه شنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۳


گزیده الکلام…؛قانون نظام وظیفه در قم


قانون نظام وظیفه در قم

شاه خودش به مرحوم آيت اللّه‏ آقاى حاج شيخ عبدالكريم حائرى صريحا قول داده بود كه از قم و نواحى، تا پانزده سال نظام اجبارى نگيرند؛ ولى دو سال نگذشته بود كه از نواحى قم گرفتند، به ادّعاء اين كه مورد استثناء، خود قم است نه نواحى آن. بعد از يك سال ديگر، از محله ابرقو كه عبارت باشد از طرف شرقى شهر قم گرفتند و گفتند مراد از قم، طرف غربى رودخانه است؛ و امّا طرف شرقى شهر، داخل قم نيست. بعد از دو سال ديگر، آمد از خود قم، نظام اجبارى پنج سال را يك بار گرفتند. شاهى، با افسر و اورنگ و جيقه نيست؛ چنان كه خواجه هم گفته:

نه هر كه طرف كله كج نهاد و تند نشست كلاه دارى و آئين سرورى داند

كلاه دارى و آئين سرورى، بسط عدل و نشر امان و نگهدارى ضعفاء از جور اقويا و حفظ ناموس آن هاست، نه اينكه دندان طمع تيز كرده، گوشت و پوست و رگ و استخوان و خون مردم را تا قطره آخر فرو برند؛ خصوصا چند نفر امثال خود درنده را نيز مسلط نموده باشد كه هر كدام در جاى خود، گرگى باشند آدمى‏خوار؛ چنان كه درباره آن ها گفته‏اند كه:

بشر بودند اين ها يا درنده كه بلعيدند ما را زنده زنده