شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

از مرحوم آیت الله سید احمد زنجانی


گزیده الکلام …؛مهر رسول اکرم صلّی الله علیه و آله

مهر رسول اکرم صلّی الله علیه و آله

در بعضى از کتب جدیده دیدم که نوشته بود:

در آثار آشور و بابل بعضى چیزها هست که دلالت مى‏کند بر اینکه مهر در میان آنها در قدیم شایع بوده و بعد به بلاد یونان از آنجا سرایت نموده و رومیان هم از یونان اخذ کرده و بعد در بلاد اروپا شیوع یافته [است]. و اما در میان عرب معلوم نیست که قبل از اسلام، مهر معمول شده باشد. و اوّل کسى که در میان عرب مهر به مکتوب زد حضرت رسول صلى‏الله‏ علیه‏ و‏آله‏ وسلم بود، در وقتى که به قیصر نوشته‏اى مرقوم فرمود ملتفت شد که آنها مادامى که نوشته‏جات مهر نداشته باشد، اطمینان بر صحت آن نمى‏کنند. پس مهرى از نقره اخذ کرد و فرمود در آن نقش کردند «محمدٌ رسولُ الله».