السبت 10 شَوّال 1445 - شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳


گزیده الکلام …؛ آيينه نگريستن محمود غزنوى

آيينه نگريستن محمود غزنوى

سلطان محمود غزنوى صورتى زشت و سيرت نيكو داشت. روزى در آيينه نگريست و كراهت منظر خويش را ديد؛ بى‏نهايت متألم گرديد. وى را وزيرى عديم النظير بود. به فراست دريافت پرسيد: سبب اندوه و ملالت خاطر چيست؟ فرمود: گويند ديدن روى پادشاهان، نور بصر افزايد؛ اكنون اين شكل و شمايل كه مرا است عجب كه ديدنش بيننده را كور نمى‏سازد! وزير گفت: صورتِ تو را هزاران يكى نبيند ولى سيرتت همگان را شامل است. تو به سيرتِ پسنديده اقدام نما تا محبوب دلها باشى.