جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰

از مرحوم آیت الله سید احمد زنجانی


گزیده الکلام …؛ احترام قرآن و توصیه مرحوم حاج شیخ عبدالکریم


احترام قرآن و توصیه مرحوم حاج شیخ عبدالکریم

مرحوم آقاى حاج شیخ عبدالکریم حائرى زیاد اصرار داشت که احترام ظاهرى قرآن کاملاً محفوظ شود، همان‏طورى که اهل تسنّن هنگام قرائت قرآن، براى رعایت احترام آن، چایى و قلیان در مجالس نمى‏ دهند. مى ‏فرمود:

در مجالس ترحیم شیعه نیز اگر این وتیره جارى بشود، بسیار خوب و به موقع است؛ ولى در مجالس شیعه، چون عادت بر خلاف جارى بود، ترک آن در نهایت دشوارى بود؛ این بود که فرمایش آن مرحوم عملى نمى ‏شد.