چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

از مرحوم آیت الله سید احمد زنجانی


گزیده الکلام …؛ ببین تفاوت ره از کجا است تا به کجا؟!

ببین تفاوت ره از کجا است تا به کجا؟!

مستعصم، آخرین خلیفه عباسی، به بدر الدین لؤلؤ، زمامدار موصل نوشت که جماعتى از اهل طرب و خواننده و نوازنده پیش او بفرستد و در این حال، قاصدى از سلطان هلاکو رسید که از وى، منجنیق و اسباب قلعه گیری مى‏خواست. بدرالدین گفت: درخواست این دو نفر را نگاه کنید و بر اسلام و اهل اسلام گریه کنید؛ آن‌یکی، مسلم است، از من خواننده و نوازنده مى‏خواهد و این‌یکی، کافر است، از من اسباب فتح و ظفر مى‏خواهد! «ببین تفاوت ره از کجا است تا به کجا؟!» تعجّب، از آن اصول و مبانى است که این قبیل اشخاص را به اولوالأمری و وجوب اطاعت معرفی مى ‏کند.

شال کشمیری هم می‌خواهی؟!

یکى، یک پول داد [و] قدرى آش خرید؛ هنگامی‌که مى‏خورد، دید یکپارچه گونى از توى آن بیرون آمد. گفت: عمو آشپز، این گونى چیست [که] از این کاسه بیرون آمد؟ گفت: پس مى‏خواستى شال کشمیرى بیرون بیاید؟! البتّه به یک پول، آشى بهتر از این نمى‏شود! حالا روى آن مبانى که حضرت اهل تسنّن در تعیین خلیفه کرده‏اند، بنایى محکم‏تر از این نمى‏شود.