پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

از مرحوم آیت الله سید احمد زنجانی


گزیده الکلام…؛ تاریخ خلفا گواه نادرستی ملاک بیعت مردم برای حقانیت خلافت

تاریخ خلفا گواه نادرستی ملاک بیعت مردم برای حقانیت خلافت

انصافاً هر کس به تاریخ مراجعه نموده، کردار و رفتار این خلفا را ملاحظه نماید، باید به شیعه، حقّ بدهد در دعواى اینکه خلیفه حضرت رسول (صلّی الله علیه و آله و سلّم) باید از جانب خدا برگزیده شود؛ چون آن ها اعتقادشان این بود که مداخله دیگران، مستلزم توالى فاسده است؛ ولى عامّه، منکر این معنى بوده، مى ‏گفتند با بیعت مردم نیز این کار انجام مى‏گیرد، بى ‏آنکه تالى فاسدى داشته باشد.

در عصر اوّل [که] پرده از روى کار کاملاً برداشته نشده بود، جاى مغالطه باقى بود؛ ولى بعد که پرده از روى کار برداشته شد و اوراق تاریخ، قبایح اعمال این خلفا را نشان داد، اکنون از آن ها مى‏پرسیم که آیا مردم توانستند از عهده این مهمّ برآیند یا نه؟! اگر توانسته‏اند، پس چرا طنطاوى، زبان شکایت باز کرده، مى ‏گوید: این خلفا، پى شهوت‏رانى رفته، با حور و قصور و ولدان و غلمان مى‏پرداختند و با دربان و خواجه‏سرا و سراپرده و پرده‏دار، به عیش و راحتى خود مشغول بودند؟! نگارنده، به او مى ‏گویم: این ثمره همان درختى است که نیاکان شما کاشته و آن را از خون شیعه آب داده‏اند؛ البتّه شما از کرباسى که خودتان بافته‏اید، حقّ بر مى‏ دارید.

فرقه شیعه از بیم همین مفاسد، دادشان بلند بود که باید نصب خلیفه، از جانب خداوند باشد. شما گفتید نه، لزوم ندارد، مردم از عهده این مهمّ بر مى‏آیند؛ لهذا نصّ حضرت رسالت‏ پناه (صلّی الله علیه و آله و سلّم) را انکار و اوصیاى حقّ را از مقام منیع خودشان، منع کرده و سنین متمادیه، آن ها را در زنجیر اسارت نگه داشتید. البتّه نتیجه همین مى‏شود که مى‏بینید! قبایح اعمال آن ها طورى بود که اجانب نیز ملتفت شده، به آن ها اعتراض مى‏کردند؛ چنان که پادشاه «نوبه» کرد.