الخميس 18 شَعْبان 1445 - پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲


گزیده الکلام…؛ تربیت فرزند

تربیت فرزند


حضرت صادق (علیه السلام) مى ‏فرمايند: «بچّه، هفت سال بازى مى‏ كند و هفت سال هم كتابت ياد مى ‏گيرد و هفت سال، حلال و حرام تعلّم مى‏ نمايد.»[1] اين دوره‏ هاى تربيت و تعليم آن كه تمام شد، پدر، وظيفه خود را به پايان رسانيد. حالا بچّه، چه از كار در بيايد، بسته به اقبالش است؛ تا هم نشينش چه كس باشد، اهل معرفت و آداب كمال باشد يا افيونى و قمارى و چَرسى[معتاد به چَرس].

حضرت سليمان (علیه السلام) مى‏ فرمايد: «در مادّه مردى، به چيزى حكم نكنيد تا ببينيد با چه كسى مصاحبت مى‏ نمايد. پس مرد با اَقران و امثال، شناخته و به رفقا و دوستانش، نسبت داده مى‏ شود.»[2]


[1]. جمعی از نویسندگان، أصول ستّة عشر، ص124.

[2]. محمّد بن على کراجکی، كنز الفوائد، ج1، ص98.