جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰

از مرحوم آیت الله سید احمد زنجانی


گزیده الکلام…؛ تربیت فرزند

تربیت فرزند


حضرت صادق (علیه السلام) مى ‏فرمایند: «بچّه، هفت سال بازى مى‏ کند و هفت سال هم کتابت یاد مى ‏گیرد و هفت سال، حلال و حرام تعلّم مى‏ نماید.»[1] این دوره‏ هاى تربیت و تعلیم آن که تمام شد، پدر، وظیفه خود را به پایان رسانید. حالا بچّه، چه از کار در بیاید، بسته به اقبالش است؛ تا هم نشینش چه کس باشد، اهل معرفت و آداب کمال باشد یا افیونى و قمارى و چَرسى[معتاد به چَرس].

حضرت سلیمان (علیه السلام) مى‏ فرماید: «در مادّه مردى، به چیزى حکم نکنید تا ببینید با چه کسى مصاحبت مى‏ نماید. پس مرد با اَقران و امثال، شناخته و به رفقا و دوستانش، نسبت داده مى‏ شود.»[2]


[1]. جمعی از نویسندگان، أصول ستّه عشر، ص124.

[2]. محمّد بن على کراجکی، کنز الفوائد، ج1، ص98.