دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰

از مرحوم آیت الله سید احمد زنجانی


گزیده «الکلام…»؛ جبل عامل، سرزمین پربرکت

آقا سیّد محسن [سید محسن امین (م1371ق)]، از علماى بزرگ شیعه است که در شام سکونت دارد. نواده برادر مرحوم آقا سیّد جواد صاحب «مفتاح الکرامه» است. این است که در طبع مفتاح الکرامه، نهایت زحمت را متحمّل شده، در مراتب فضل و دانش و وفور علم و بینش، و کثرت سعى و کوشش بى‏نظیر است. از مجاهدین مهمّ عصر ما است. تألیفات زیاد در کلام و فقه و تاریخ اسلام دارد.

امروز، در جبل عامل، دو سیّد جلیل القدر از علما هستند که قلمشان در دفاع از شیعه و زنده کردن آثار آن ها، على الدوام کار مى‏کند: یکى، آن جناب است که با تألیف «اعیان الشیعه»، رجال شیعه را از سلاطین و امرا و علما و شعرا، در صفحه تاریخ ثبت می‏کند؛ تا کنون، نه جلد از آن طبع شده، بقیّه، تحت تألیف و طبع است و دیگرى، آقا سیّد عبدالحسین شرف الدین که مؤلّفات پربها دارند و به تألیف مشغول‏اند.

امّا مسقط الرأس و موطن اصلى آن جناب، جبل عامل است. خداوند، این سرزمین را چه قدر مشمول عنایات خاصّه خود قرار داده؛ چه مجتهدهاى بزرگ از این خاک پاک برخاسته؛ محقّق ثانى و شهید اوّل و ثانى و صاحبان معالم و مدارک و وسائل و غیر آن ها، از محصول همین خاک پاک‏اند. شیخ بهایى، از این سرزمین است. بزرگان از علما که از این نقطه برانگیخته‏اند زیادند؛ حتّى صاحب وسائل، یک کتاب مستقلّ به نام «أمل الآمل» در ترجمه احوال علماى جبل نوشته. در بعضى از کتب تراجم دیدم که در جبل عامل، دهى بوده داراى 36 خانوار، 37 نفر آن ها، مجتهد بودند! حتّى از زنهاى آن، داراى ملکه اجتهاد بوده اند؛ مثل ستّ المشایخ دختر شهید اوّل.