یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

از مرحوم آیت الله سید احمد زنجانی


گزیده الکلام …؛ دقت و دیانت مرحوم فشارکی در مسأله تقلید

دقت و دیانت مرحوم فشارکی در مسأله تقلید

آقا شیخ محمّد على کرمانى حائرى که از رفقاى فعلى ما است در قم نقل کرد از فرزند مرحوم آقا سیّد محمّد فشارکى، متوفى در سنه 1316 که استاد مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائرى بود که او فرمود:

بعد از وفات مرحوم حاج میرزا حسن شیرازى (میرزاى بزرگ) پدرم توسط من به مرحوم آقا میرزا محمّد تقى شیرازى (میرزاى کوچک) پیغام داده که اگر خودش را اعلم از من مى‏داند بفرماید تا من تقلید زن و بچه خودم را به او ارجاع کنم و اگر مرا اعلم مى‏داند تقلید زن و بچه خود را به من ارجاع کند. فرمود من این پیغام را که بردم
میرزا تأملى کرد و بعد فرمود که خدمت آقا عرض کنید که آقا خودشان چگونه مى‏دانند؟ من این سؤال را که جواب بود خدمت آقا عرض کردم. آقا فرمود: برو عرض کن که شما در اعلمیت چه چیز را میزان قرار مى‏دهید؟ اگر دقت‏نظر، میزان باشد شما اعلمید و اگر فهم عرفى میزان باشد من اعلمم. فرمود من دوباره خدمت
میرزا رسیده این پیغام را رسانیدم. ایشان باز تأملى کرده فرمودند که خودشان کدام یک از اینها را میزان قرار مى‏دهند؟ من برگشته این جواب را که سؤال بود ابلاغ کردم. آقا تأملى کرد و بعد فرمود: دور نیست که دقت‏نظر میزان باشد؛ آنگاه فرمود که عموماً تقلید از میرزا کنیم.

حالا ملاحظه کنید که آنها خودشان چه‏قدر دقت به کار برده‏اند، علاوه از دیانتشان که به خرج داده‏اند.