الثلاثاء 11 ذوالحجة 1445 - سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳


گزیده الکلام …؛ دقت و دیانت مرحوم فشارکی در مسأله تقلید

دقت و دیانت مرحوم فشارکی در مسأله تقلید

آقا شيخ محمّد على كرمانى حائرى كه از رفقاى فعلى ما است در قم نقل كرد از فرزند مرحوم آقا سيّد محمّد فشاركى، متوفى در سنه 1316 كه استاد مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائرى بود كه او فرمود:

بعد از وفات مرحوم حاج ميرزا حسن شيرازى (ميرزاى بزرگ) پدرم توسط من به مرحوم آقا ميرزا محمّد تقى شيرازى (ميرزاى كوچك) پيغام داده كه اگر خودش را اعلم از من مى‏داند بفرمايد تا من تقليد زن و بچه خودم را به او ارجاع كنم و اگر مرا اعلم مى‏داند تقليد زن و بچه خود را به من ارجاع كند. فرمود من اين پيغام را كه بردم
ميرزا تأملى كرد و بعد فرمود كه خدمت آقا عرض كنيد كه آقا خودشان چگونه مى‏دانند؟ من اين سؤال را كه جواب بود خدمت آقا عرض كردم. آقا فرمود: برو عرض كن كه شما در اعلميت چه چيز را ميزان قرار مى‏دهيد؟ اگر دقت‏نظر، ميزان باشد شما اعلميد و اگر فهم عرفى ميزان باشد من اعلمم. فرمود من دوباره خدمت
ميرزا رسيده اين پيغام را رسانيدم. ايشان باز تأملى كرده فرمودند كه خودشان كدام يك از اينها را ميزان قرار مى‏دهند؟ من برگشته اين جواب را كه سؤال بود ابلاغ كردم. آقا تأملى كرد و بعد فرمود: دور نيست كه دقت‏نظر ميزان باشد؛ آنگاه فرمود كه عموماً تقليد از ميرزا كنيم.

حالا ملاحظه كنيد كه آنها خودشان چه‏قدر دقت به كار برده‏اند، علاوه از ديانتشان كه به خرج داده‏اند.