پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

از مرحوم آیت الله سید احمد زنجانی


گزیده الکلام …؛ رساله مصباح السالکین در تعیین قبله


رساله مصباح السالکین در تعیین قبله

یکى از علماء تبریز، رساله‏[ای] در تعیین قبله نوشته، به اسم «مصباح السالکین».[1] در آنجا، شکل ساعت‏هاى شهرها را کشیده، به این ترتیب که ساعت طهران را در سردسته گذاشته؛ بعد، ساعت‏هاى شهرهاى دیگر را مقایسه به آن نموده، نشان مى‏دهد که در همان دم که ساعت طهران سردسته است، در ساعت مشهد، بیست و پنج دقیقه از دسته مى ‏گذرد و در ساعت تبریز، نوزده دقیقه به دسته مى‏ ماند و هکذا؛ ولى طورى دقّت در آن شده که امروزه با رادیو مطابق مى ‏آید، با تفاوت خیلى کم. مثلاً در آن رساله، شکل ساعت لندن را در سه ساعت و سى و پنج دقیقه کشیده؛ امّا در رادیو، سه ساعت و نیم تعیین مى ‏کند.


[1]. محمّد بن عبدالکریم موسوی تبریزی، مشهور به مولانا، رساله مصباح السالکین.