الخميس 18 مُحَرَّم 1446 - پنجشنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳


گزیده الکلام …؛ رساله مصباح السالکین در تعیین قبله


رساله مصباح السالکین در تعیین قبله

يكى از علماء تبريز، رساله‏[ای] در تعيين قبله نوشته، به اسم «مصباح السالكين».[1] در آنجا، شكل ساعت‏هاى شهرها را كشيده، به اين ترتيب كه ساعت طهران را در سردسته گذاشته؛ بعد، ساعت‏هاى شهرهاى ديگر را مقايسه به آن نموده، نشان مى‏دهد كه در همان دم كه ساعت طهران سردسته است، در ساعت مشهد، بيست و پنج دقيقه از دسته مى ‏گذرد و در ساعت تبريز، نوزده دقيقه به دسته مى‏ ماند و هكذا؛ ولى طورى دقّت در آن شده كه امروزه با راديو مطابق مى ‏آيد، با تفاوت خيلى كم. مثلاً در آن رساله، شكل ساعت لندن را در سه ساعت و سى و پنج دقيقه كشيده؛ امّا در راديو، سه ساعت و نيم تعيين مى ‏كند.


[1]. محمّد بن عبدالکریم موسوی تبریزی، مشهور به مولانا، رساله مصباح السالکین.