الجمعة 09 شَوّال 1445 - جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳


گزیده الکلام …؛ سبب ‏سازى خداوند


سبب‏ سازى خداوند

دويّمى را آقاى آقا سيّد محمّدتقى خوانسارى، از مرحوم آيت اللّه آقاى حاج شيخ عبدالكريم حائرى يزدى نقل كرد كه:

در يزد، چارسوقى بود پر از جمعيّت كه همواره عابرين را از كثرت، شانه به شانه متّصل مى‏شد. يك روزى، استر چموشى از دست صاحبش رها شد؛ جفتك‏زنان وارد زير اين طاق شده، به جفتك زدن و لگد پرانى آغاز نموده، تمامى جمعيّت چارسوق را پراكنده كرد و خودش هم در رفت. همين‏كه زير طاق از جمعيّت خالى شد، يك‏دفعه طاق فرود آمد؛ مثل اينكه خداوند اين استر را مأمور كرده بود كه جمعيّت را از زير طاق متفرّق كند.