سه شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۰

از مرحوم آیت الله سید احمد زنجانی


گزیده «الکلام …»؛ شروط موفقیت در تحصیل

شرایط عمده تحصیلِ معارف که ذهن است و حافظه است و سعى، نوعاً در یک نفر جمع نمى‏شود.

گروهى ذهن صاف و فکر روشن دارند ولکن از حافظه و ضابطه بهره‏اى ندارند. سینه آن ها، مانند سراى دو در مى‏‌باشد که بار معارف از یک در، وارد و از در دیگر، خارج مى‏‌گردد.

دسته‏‌دیگر، به عکس این، حافظه و ضابطه دارند ولکن از صفاى ذهن و روشنىِ فکر بى‏‌نصیب مى‏ باشند. سینه آن ها هم مانند انبار بازرگانان بى‏‌مایه که عامل دیگران هستند، مى‏‌باشد که پر از مال‌التجاره بوده ولکن براى او، بیشتر از حقّ العمل، حظّى نیست.