جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰

از مرحوم آیت الله سید احمد زنجانی


گزیده الکلام …؛ شیعیان و بت پرستان برمه


شیعیان و بت پرستان برمه

این ایّام، رنگون پایتخت آنجا، مورد حمله آن هاست. در رنگون، شیعه زیاد است. حاج سیّد محمّدباقر گلپایگانى، از جانب آیت اللّه‏ آقاى آقا سیّد ابوالحسن اصفهانى، مبعوث به امامت جماعت آنجا و بیان معالم دین اهال گردیده. آقاى ریحان الله و آقاى حاج شیخ حسن گلپایگانى، از آقاى نامبرده نقل کردند که شیعه ‏هاى آنجا، شب عاشورا توى آتش مى‏روند. مى ‏گفتند: ما نیز على الرسم باید در آن حوزه حضور داشته باشیم. طورى آتش روشن مى ‏نمایند [که] ما با اینکه به فاصله زیادى در دور آتش مى‏ ایستیم؛ با وجود این، حرارت آن در گونه‏ هاى ما تأثیر مى‏ کند؛ ولى آن ها پاى کوبان، شاه حسین گویان، دسته دسته، از این طرف آتش وارد شده، از آن طرفش بیرون مى‏روند؛ و باز به همین طور بر مى‏ گردند، مکرّرا از میان آتش مى ‏گذرند. سلسله على اللّهى نیز همین طور توى آتش مى‏روند. اشخاص موثّق، مکرّرا دیده ‏اند و به ما نقل نموده‏اند.

بارى، در رنگون، بت پرست هم زیاد وجود دارد، آقاریحان و آقاى شیخ حسن، از بت پرستان آنجا نیز حکایت ها نقل کردند و گفتند که آقای گلپایگانى گفت: در آنجا، بت پرست‏ها را رسم این است که هر سال، بت تازه‏اى بخرند از طلا یا سنگ یا چوب یا مقوّا، بزرگ یا کوچک، هر کسى به فراخور حال خود. بعد از یک سال ستایش آن، در روز معیّنى، هر کس معبود خود را در دست گرفته، در یک محلّى اجتماع مى ‏نمایند. بعد، با نظم و ترتیب مخصوص حرکت کرده، بت‏ها را مى‏ برند توى دریا مى ‏ریزند و آن گاه، بت نو دوباره مى ‏خرند [تا] سال دیگر. هم چنین، این بت ها را در ژاپن مى ‏تراشند. از قضا، آن بت ها که به دریا ریخته مى‏ شود، آن ها نیز ذخیره ژاپنى ‏ها مى ‏گردد؛ چون آن ها مى ‏آیند، آن موضع را از دریا که بت مى ‏ریزند پاک مى ‏کنند و بت‏ها را بیرون مى ‏آورند، اصلاح کرده، دوباره در بازار رنگون به فروش مى ‏رسانند. بت فروشى، یکى از تجارت[های] مهمّ ژاپنى ‏ها است.