الاربعاء 17 مُحَرَّم 1446 - چهارشنبه ۰۳ مرداد ۱۴۰۳


گزیده الکلام …؛ مقصود از سفارش زیاد به یادآوری مرگ


مقصود از سفارش زیاد به یادآوری مرگ

[در] كلمات بزرگان، سفارش به ياد مرگ زياد ديده مى‏ شود. منظور از آن، وادار كردن مردم است بر پارسايى و نيكوكارى كه حرص به جمع كردن مال نداشته باشند، نه بر اعتزال و گوشه‏ گيرى؛ براى اينكه انبيا و پيشوايان دين، خودشان كسب و كار نداشتند؛ كار مى ‏كردند و مردم را نيز تشويق بر آن مى‏ نمودند و از اعتزال و رهبانيّت منع مى ‏فرمودند. لازمه اين، اين است كه از اعتزال بگذرند؛ ولكن به حرص نرسند، بلكه خيمه و خرگاه خود را بين اعتزال و حرص برپا كنند؛ چون آبادى هر دو جهان، بسته بر آن است؛ والّا، حرص براى انسان، آن جهان را خراب مى‏كند و اعتزال، اين جهان را؛ ولى حفظ حال وسط، تأمين معاش و معاد ـ هر دو را ـ مى ‏كند.