الثلاثاء 11 ذوالحجة 1445 - سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳


گزیده الکلام…؛ نجات یافتن عجیب


نجات یافتن عجیب

خداوند براى نجات، سبب‏هايى دارد خيلى عجيب.

آقا سيّد محمّد قزوينى، فرزند آقاى حاج سيّد محمّد باقر معظّم له نقل كرد كه:

در قزوين، ميرزا شكراللّه نامى كه در مجالس روضه‏ خوانى، پامنبرى مى‏ خواند و هر سال هم بعد از ماه صفر، سورى به اهالى منبر مى‏داد، در يكى از سال‏ها كه روز دعوت همان سور بود، مدعوّين در اتاق بودند؛ ميرزا شكر اللّه را پسر دو ساله بود كه تازه راه مى‏رفت. او رفته دمِ چاه، توى دلو نشسته؛ از قضا، دلو رفته بود توى چاه؛ يك نفر ديده، فرياد زده بود كه بچّه توى چاه افتاد. همه مهمان‏ ها دويده بودند بيرون كه بچّه را از چاه بيرون بياورند. در اين اثنا كه مشغول بيرون آوردن بچّه بودند، سقف همان اتاق پايين آمد، مهمان ‏ها از آسيب آن محفوظ ماندند. بچّه هم صحيح و سالم از چاه بيرون آمد؛ چون از دلو پرت نشده بود و آب هم دلو را كاملاً نگرفته بود. پس، فورى دلو را كشيدند، بچّه از توى آن بيرون آمد.