الاربعاء 13 ذوالقعدة 1445 - چهارشنبه ۰۲ خرداد ۱۴۰۳


گزیده” الکلام” …حكايت عدى با معاويه


حكايت عدى با معاويه

از جمله جواب‏هاى دندان‏شكن جوابى بود كه عدى بن حاتم طائى به معاويه داد. چون معاويه روزى از حال پسران او طريف و طرافه و طرفه پرسيد او گفت: آنها در ركاب حضرت على بن ابى طالب شهيد شدند. معاويه گفت: على با تو از در انصاف نيامد؛ زيرا كه پسرهاى تو را در معركه نبرد به جلو انداخت، اما پسرهاى خود را نگاه داشت. گفت: من نيز با او انصاف ننمودم؛ براى اينكه او مقتول شد و من ماندم.[1]


[1] ؟؟؟؟