چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰

از مرحوم آیت الله سید احمد زنجانی


گزیده ” الکلام” …خواب دیدن اتابک را


خواب دیدن اتابک را

آقاى حاج شیخ على رشتى از فضلاى قم گفت: من در جلوى یکى از حجرات صحن اتابک نشسته، با یک نفر در اطراف بناى صحن حرف مى ‏زدیم که اتابک از مال حرام مردم این بنا را ساخته [است]؛ آیا نتیجه‏اى از آن عاید روح اتابک مى ‏شود یا نه؟ شب در اثر همین مذاکره من خواب دیدم که تقریباً هزار نفر از راه روسیه عازم مکه هستیم چون وارد خاک روسیه شدیم، گفتند: در اینجا آذوقه نیست ولى اتابک در دو فرسخى شهر، ضیافت خانه دارد باید آنجا رفت. پس ما رفتیم آنجا، دیدیم باغى است باصفا اتاق هاى مفروش متعدد دارد. ما وارد اتاق شده دیدیم انواع اطعمه و اشربه چیده شده. بعد از صرف غذا گفتند: تا دو روز آذوقه در راه نیست باید آذوقه دو روزه را از اینجا تهیه کنید. ما نیز تهیه کردیم، آمدیم که از باغ بیرون بیاییم یکى از پیش خدمتها گفت: آرام راه بروید اتابک خوابیده من ملتفت شدم که اتابک در عالم حیات نیست؛ با خود گفتم: اتابک، هم در عالم حیات و هم در عالم ممات هر دو مستحفظ خواب داشته!؟ در این اندیشه بودم [که] دیدم دریچه‏ اى از سر در باز شد؛ اتابک سر از آنجا بیرون آورد. من گفتم: من این را خیال مى ‏نمودم که شما، هم در عالم حیات مستحفظ خواب داشتید و هم در عالم ممات دارید. گفت: بلى، در هر یک روز یک ساعت‏گیر دارم، دعا کنید آن نیز رفع بشود. در این حال از خواب بیدار شدم.

از این خواب معلوم مى‏شود که قسمت مهم از خدمات آن مرحوم مقبول درگاه اولیاى دین گردیده است و البته آن خدمات او وسیله شفاعتى براى او در آستانه حضرات ائمه (سلام الله علیهم) مى ‏گردد، اگر وهابیها بگذارند چون مى ‏گویند آنها منکر شفاعت‏اند، چنانکه طنطاوى نیز در تفسیرش شفاعت انبیا را که توجیه به تعلیمات آنها کرده از او هم انکار آن در مى ‏آید.