الثلاثاء 18 ذوالحجة 1445 - سه شنبه ۰۵ تیر ۱۴۰۳


یا دار یا مجلس


یا دار یا مجلس

حاج میرزا مهدی زنجانی – داماد میرزا ابوطالب زنجانی – رئیس روحانیت زنجان بود. وقتی در دوره رضاخان قضیة کشف حجاب مطرح شد، از طرف حکومت به رؤسای روحانیت خیلی فشار می آوردند. به حاج میرزا مهدی گفتند خودش یا با زنش (تردید دارم) در جلسه جشن کشف حجاب، شرکت کند. از مرحوم حاج آقای والد شنیدم: مرحوم حاج میرزا مهدی گفته بود: این کار شما به مقدمه ای نیاز دارد که شما باید ابتدا آن را انجام دهید تا نتیجه بدهد و الّا ناقص است. از ایشان می پرسند: این مقدّمه چیست؟ حاج میرزا مهدی می گوید: شما باید داری آماده کنید سپس اعلام کنید یا شرکت در این مجلس یا دار. سپس منتظر نتیجه شوید و الّا بدون دار کسی قبول نمی کند در این مجلس شرکت کند. وقتی حکومت می بیند حاج میرزا مهدی حاضر است سر دار برود ولی شرکت نکند، از این تصمیم منصرف می شود.