الاربعاء 12 ذوالحجة 1445 - چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳


«یا فاطمه»!

یکی از عرفای بزرگ نجف و معاصر آخوند ملاحسینقلی همدانی، سید مرتضی کشمیری است. معروف است: یک بار برای سید مرتضی مهمان ‌آمد و ولی در حجره قفل بود و کلید نیز همراه نداشت. ایشان گفت :« معروف است که اگر کسی نام مادر حضرت موسی ـ علیه السلام ـ را ببرد، قفل بسته باز می‌شود. مادر من که از مادر حضرت موسی کمتر نیست». سپس وی «یا فاطمه» گفت و در باز شد.

من همین ماجرای سید مرتضی کشمیری را برای چند نفر نقل کردم و مشابه آن برای آنها و خود من نیز اتفاق افتاد:

1. من یک بار پشت در ماندم. همسرم نیز منزل نبود. آن موقع قرار بود مهمان بیاید و اسباب شرمندگی می‌شد. من «یا فاطمه» گفتم و در را فشار دادم، در باز شد! مشابه آن یک بار هم برای خانواده ما پیش آمد:

2. قرار بود برای مهمان بیاید. همسرم بیرون منزل و کلید خانه نزد من بود. قرار بود که من زودتر از وی بیایم اما فراموش کردم و او پشت در مانده بود. چون نزدیک بود مهمان برسد، به یاد جریان سید مرتضی کشمیری ‌افتاد و «یا فاطمه» ‌گفت و در را فشار ‌داد. در باز ‌شد!

3. برادرم مرحوم حاج آقا ابراهیم ـ قدس سره ـ می‌گفت: کلید در خانه شکسته بود و در باز نمی‌شد. یک ربع ساعت هر چه تلاش کردم، در باز نشد. ناگهان به یاد ماجرای سید مرتضی کشمیری ـ قدس سره ـ افتادم و گفتم«یا فاطمه» و در را هل دادم؛ در باز شد!

4. یک وقت مرحوم حاج سید مهدی روحانی به منزل آقای احمدی میانجی ـ رحمه الله علیهما ـ رفته بود. کلید کُمُدی که در آن وسایل پذیرایی قرار داشت، گم شده بود. آقای روحانی گفت: «یا فاطمه بنت محمد» و در را فشار داد، در باز شد!