الثلاثاء 16 شَعْبان 1445 - سه شنبه ۰۸ اسفند ۱۴۰۲

از مرحوم آیت الله سید احمد زنجانی