دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

سوالات شرعی

تقلید در ثابت شدن اول ماه
پرسش

آیا بحث رؤیت هلال و اثبات اول ماه، تقلیدی است؟

پاسخ

بخشی از آن تقلیدی و بخشی دیگر، غیر تقلیدی است. در مبانی علمی رؤیت هلال (مثلاً: آیا رؤیت با چشم مسلح معتبر است یا خیر؟ آیا هلال برای نقاطی که شب مشترک دارند واحد است یا خیر؟ آیا شهادت دو عادل معتبر است یا خیر؟) باید تقلید کند. اما اینکه آیا بر اساس آن مبانی، عملاً هلال دیده شده است یا خیر؟ ملاک، اثبات شرعی آن بر اساس حجت است. بنابراین اگر بر اساس مبانی مرجع تقلید، مکلف اطمینان به ثابت شدن اول ماه پیدا کند، همان ملاک است.

اشتباه در عمل نمودن طبق نظر مرجع سابق
پرسش

فردی در مسأله وضو، طبق فتوای مرجع تقلید خود، مسح پا را تا برجستگی روی پا انجام داده است و پس از درگذشت ایشان، به مرجع حی رجوع می‌نماید و با گمان اینکه فتوای دو مرجع در این مسأله، همانند هم است همانگونه عمل می‌کند در حالی که مرجع فعلی مسح پا تا مفصل را لازم می‌داند. حال وظیفه او نسبت به نمازهای خوانده شده چیست؟

پاسخ

این نمازها را باید اعاده کند.

تبعیض در تقلید
پرسش

آیا رجوع به مجتهد ديگر در بعض يا تمامي مسائل فقهی جایز است؟

پاسخ

جایز نیست مگر اینکه اعلم باشد که در این صورت در ابواب فقهی که اعلم است عدول واجب است.

اعمالی که از روی تقلید باطل انجام‌گرفته
پرسش

- درگذشته از مجتهدی تقلید می‌کردم. الان به این نتیجه رسیدم مجتهد دیگری اعلم است. تكليف اعمال گذشته بنده مانند حج و خمس‌هایي كه بر طبق نظر ایشان پرداخت‌نموده‌ام، چیست؟

پاسخ

درصورتی‌که مرجعی که هم‌اکنون باید از وی تقلید کنید آن اعمال را صحیح بداند، کفایت می کند به نظر اینجانب اگر مطابق نظر مجتهد فعلی تان نباشد ولی وظیفه واقعی شما در آن زمان، تقلید از همان مجتهد بوده یا تقلید از وی را بر اساس بینه شرعی یعنی -شهادت دو مرد عادل- اختیار کرده اید مجزی است در غیر اینصورت محکوم ‌به بطلان است - حتی بنابر احتیاط اگر مطابق نظر مجتهدی باشد که در آن زمان باید از وی تقلید می‌کردید- در مورد خمس، اگر خمس به دست مجتهد جامع الشرایط رسیده و به مصرف رسانده کفایت می کند در غیر اینصورت هم اگر به مصرفش رسیده باشد اجازه داده می شود.