سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

سوالات شرعی

جبران خسارت بیکاری علاوه بر دیه شرعی
پرسش

شخصی حرفه نجاری دارد و در اثر ضربتی که به او وارد شده ، ده روز در بیمارستان بستری می‌شود، آیا وی علاوه بر دیه شرعی که طبق قانون به وی پرداخت شده، می‌تواند منافع یا أجرت ده روز را از ضارب بگیرد؟ چنانچه این فرد در مدت مذکور أجیر برای کاری نباشد، باز هم می‌تواند خسارت محرومیّت از کار خود را از ضارب بگیرد؟ مقدار ضمان چقدر است آیا باید اجرت المثل را بپردازد یا همان اجرت المسمی که به آن مبلغ اجیر شده بود؟

پاسخ

در هر دو صورت اجرت متعارف این فرد در صورتی که در فرض عدم آسیب کار می کرد بنا بر احتیاط پرداخت شود.

مطالبه هزینه های درمان از جانی علاوه بر دیه
پرسش

آیا در صورت ثابت شدن دیه، علاوه بر آن می توان هزینه هایی مثل طول درمان و هزینه های بیمارستان و... را از جانی مطالبه کرد؟

پاسخ

چنانچه درمان کامل، متوقف بر صرف هزینه ای بیش از دیه باشد، مازاد بر دیه هم باید پرداخت گردد.