الثلاثاء 12 ذوالقعدة 1445 - سه شنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۳

تم پیشفرض

کتمان بیماری واگیر دار و انتقال آن به همسر
پرسش

زنی بر اثر بيماري واگير دار که از جانب مرد به وی منتقل شده و درمان قطعي ندارد، متحمل هزینه های فراوان شده است. با توجه به اینکه شوهر این بیماری را کتمان نموده و اکنون نیز او را طلاق داده آیا زن می تواند طلب دیه نماید؟

پاسخ

در فرض مذكور، اگر زن جاهل به این مساله بوده و به سبب نزدیکی این بیماری به زن منتقل شده باشد، هزینه های درمان بر عهده مرد است.

وصل کردن برق به حفاظ ساختمان و ضمانت مالک
پرسش

اگر مالک ساختمان برای حفاظت و امنیت منزل شخصی، برق را به نرده های روی دیوار خانه متصل کند و سارق یا شخص دیگری در حین عبور از نرده‌ها در اثر برق گرفتگی جان خود را از دست بدهد، آیا مالک ضامن است؟

پاسخ

اگر در معرض آسیب رساندن به دیگری باشد و علائم هشدار دهنده مناسب و کافی نصب ننموده -به طوریکه به طور متعارف خطا (بی توجهی و جدی نگرفتن این هشدار) منتفی باشد و احتمال خطای طرف مقابل هم منتفی باشد- ضامن است و فرقی بین سارق و غیره نیست.

مطالبه هزینه های درمان از جانی علاوه بر دیه
پرسش

آیا در صورت ثابت شدن دیه، علاوه بر آن می توان هزینه هایی مثل طول درمان و هزینه های بیمارستان و... را از جانی مطالبه کرد؟

پاسخ

چنانچه درمان کامل، متوقف بر صرف هزینه ای بیش از دیه باشد، مازاد بر دیه هم باید پرداخت گردد.

جبران خسارت بیکاری علاوه بر دیه شرعی
پرسش

شخصی حرفه نجاری دارد و در اثر ضربتی که به او وارد شده ، ده روز در بیمارستان بستری می‌شود، آیا وی علاوه بر دیه شرعی که طبق قانون به وی پرداخت شده، می‌تواند منافع یا أجرت ده روز را از ضارب بگیرد؟ چنانچه این فرد در مدت مذکور أجیر برای کاری نباشد، باز هم می‌تواند خسارت محرومیّت از کار خود را از ضارب بگیرد؟ مقدار ضمان چقدر است آیا باید اجرت المثل را بپردازد یا همان اجرت المسمی که به آن مبلغ اجیر شده بود؟

پاسخ

در هر دو صورت اجرت متعارف این فرد در صورتی که در فرض عدم آسیب کار می کرد بنا بر احتیاط پرداخت شود.