دوشنبه ۰۴ بهمن ۱۴۰۰

سوالات شرعی

زکات انگور قبل از تبدیل به کشمش
پرسش

باغداری که محصولش را به صورت غوره یا انگور میفروشد باید زکاتش را بدهد یا وجوب زکات وقتی است که انگورها را تا کشمش شدن نگهدارد؟

پاسخ

اگر انگورها قابل کشمش شدن باشد، وقتی به آن انگور گفته شود و به اندازهای است که اگر کشمش شود به حد نصاب می‌رسد، پرداخت زکات آن واجب است. اما اگر غوره را بفروشد زکات به فروشنده واجب نمیشود.

مقصود از غنی در مسأله زکات فطره
پرسش

مقصود از غنی و غیر فقیر که زکات فطره بر او واجب است؛ کیست؟

پاسخ

مقصود کسی است که مخارج سال خود و عیالاتش را دارد.

اجازه از میزبان جهت پرداخت فطریه
پرسش

آیا میهمان می تواند از صاحبخانه کسب اجازه کند و زکات فطره خود را بپردازد؟ اگر میزبان، زکات فطر ه ی میهمان را بر عهده خود بداند و میهمان طبق نظر مرجع تقلیدش، خود را موظّف به پرداخت فطریه بداند، تکلیف چیست؟

پاسخ

در هر صورت اگر یکی از آن دو با اجازه دیگری زکات فطره را به نیت کسی که واقعاً زکات فطره به گردن او است بدهد، کافی است.

دادن زکات فطره به فقیر فاسق
پرسش

آیا جایز است زکات فطره را به فقیر فاسق یا تارک الصلاة پرداخت نمود؟

پاسخ

عادل بودن فقیر، شرط پرداخت زکات نیست، اما اگر دادن زکات کمک به معصیت او باشد، جایز نیست.

محل پرداخت زکات فطره برای مسافر
پرسش

- کسی که دو روز قبل از عید به شهری دیگر سفر می کند، در چه شهری زکات فطره را باید بپردازد؟ شهر خودش یا همان شهری که روز عید در آنجا است؟

پاسخ

فرقی ندارد.

واریز فطریه به حساب بانکی فقیر
پرسش

آیا می شود وجه زکات فطره را در شب عید فطر به حساب بانکی فقیر به صورت کارت به کارت انتقال داد؟

پاسخ

اگر فطره را کنار نگذاشته جایز است و الا برای این کار، باید آن را به وکالت از فقیر قبض کند و سپس به حساب وی واریز نماید.

زمان ادای فطریه
پرسش

تا چه زمانی بعد از پایان ماه مبارک رمضان می توان فطریه را پرداخت کرد؟

پاسخ

کسی که نماز عید فطر می خواند باید فطره را پیش از نماز عید بدهد یا جدا کند ولی اگر نماز عید نمی خواند، در روز عید فطر زکات فطره را بدهد یا کنار بگذارد.

تبدیل پول فطریه به پولی دیگر
پرسش

اگر پول فطریه کنار گذاشته شود و به پول خرد نیاز داشته باشیم آیا می توانیم پول فطریه را برداریم و به جای آن، پول دیگری بگذاریم؟

پاسخ

جایز نیست.

پرداخت زکات بدون اجازه ي شریک
پرسش

آیا دامدار مى تواند بدون اجازه شریکش زکات حیوان را بدهد؟

پاسخ

اگر سهم خودش به حد نصاب برسد باید زکات بدهد و اگر بخواهد از همان دامها بدهد باید از شریکش اجازه بگیرد و اگر اجازه نمی دهد حاکم شرع زکات را تعیین می کند.

خریدن محصولی که زکات آن داده نشده
پرسش

بسیاری از دلالان، محصولات کشاورزان را قبل از رسیدن به سیلوها خریداری می‌کنند حال خريدار چنانچه یقین داشته باشد که بعضی از کشاورزان که به او محصول را فروخته‌اند، اهل زکات نیستند، آیا باید زکات آن را بدهد؟

پاسخ

در صورتی که معامله آنها شرعی باشد باید زکات آن را بدهد ولی می تواند از کشاورز معادل آن را بگیرد.