الخميس 14 ذوالقعدة 1445 - جمعه ۰۴ خرداد ۱۴۰۳

تم پیشفرض

کیفیت وضو و غسل باوجود پانسمان در صورت
پرسش

شخصی در چشم خود زخمی دارد که به خاطر ترشحات زخم، روی آن را بسته است، وضو یا تیمم وی به چه کیفیتی است؟

پاسخ

باید تیمم کند البته اگر در اعضای تیمم هم مانعی باشد که رفع آن ممکن نیست باید وضو بگیرد و اطراف آن را بشوید و بر چیزی که روی زخم قرار داده شده، بنابر احتیاط مانند وضوی جبیره دست تر بکشد.

نیت غسل در حالت قرار گرفتن زیر دوش آب
پرسش

آیا کسی که زیر دوش قرار گرفته، می تواند در همان حال نیت غسل کند یا باید از زیر دوش خارج شود و پس از نیت، مشغول غسل شود؟

پاسخ

می تواند در همان حال نیت غسل کند.

خشک بودن بدن هنگام غسل
پرسش

آیا برای غسل کردن، بدن باید خشک باشد؟ و یا اینکه می توان پس از استحمام و شست وشوی بدن غسل کرد؟

پاسخ

لازم نیست بدن خشک باشد و استحمام قبل از آن نیز مانعی ندارد.

غسل و وضو با ناخن مصنوعی
پرسش

برخی افراد برای زیبایی یا ترمیم پزشکی اقدام به کاشتن ناخن می‌کنند. غسل و وضو در این صورت چه حکمی دارد؟

پاسخ

در معمول موارد که امکان برداشتن آن وجود دارد، وضو و غسل صحیح نیست. در غیر این صورت هم باید به وظیفه جبیره عمل نماید.

وضو قبل از وقت نماز
پرسش

- قبل از وقت نماز به چه نیتی باید وضو گرفت؟

پاسخ

مى‌تواند به قصد نماز یا با طهارت بودن وضو بگیرد و با همان وضو نماز بخواند.

مقدار لازم مسح پا در وضو
پرسش

آيا مى توان براى مسح پا، تا برآمدگى روى آن را مسح كرد يا اين كه مى بايست تا مفصل مسح نمود؟

پاسخ

بنا بر احتیاط تا مفصل مسح شود.

مشقت داشتن برطرف کردن مانع وضو
پرسش

کسی که به اقتضای شغلش روی پوستش مانعی برای وضو وجود دارد که برداشتن آن مشقت دارد برای وضو چه تکلیفی دارد؟

پاسخ

اگر تغییر شغل و نداشتن کار برایش مشقت شدید داشته باشد و نتواند از قرار گرفتن مانع بر روی پوست جلوگیری نماید، باید تیمم کند مگر آن که در اعضای تیمم مانع باشد که باید وضوی جبیره ای بگیرد.

غسل با بدن خیس
پرسش

آیا برای غسل باید بدن خشک باشد یا با بدن خیس نیز می توان نیت غسل کرد و غسل انجام داد؟

پاسخ

خشک بودن بدن لازم نیست.

غسل و وضو با دست گچ گرفته
پرسش

دست راستم شکسته است و از آرنج تا انگشتان درون گچ قرار دارد. چگونه وضو و غسل انجام دهم؟

پاسخ

باید بقیه قسمت‌ها را بشویید و در آن قسمت گچ گرفته‌شده به دستور جبیره عمل کنید یعنی دست خیس را روی آن بکشید.

فراگرفتن اطراف زخم به وسیلۀ جبیره
پرسش

معمولاً پانسمان یا چسب زخم اطراف زخم را هم فرا میگیرد. در این صورت تکلیف شخص برای وضو چیست؟

پاسخ

اگر در حد معمول اطراف زخم را گرفته وضوی جبیره ای بگیرد اما اگر بیشتر از آن باشد و امکان جدا کردن نباشد، چنانچه مانع مذکور در اعضای تیمم است، به دستور وضوی جبیره عمل کند. در غیر این صورت باید تیمم کند و وضوی جبیره هم بگیرد.