دوشنبه ۰۴ بهمن ۱۴۰۰

سوالات شرعی

چگونگی وضو با وجود تتو یا هاشور
پرسش

می‌گویند پس از انجام تتو و هاشورِ ابرو نباید به آن موضع آب رسانده شود. حال برای نماز چگونه باید وضو گرفت؟

پاسخ

به طور کلی جایز نیست انسان کاری کند که نتواند طهارت اختیاری (وضو و غسل عادی) بگیرد و در صورت انجام آن، اگر مشقت شدید ندارد باید برطرف شود و با وضو یا غسل عادی نماز بخواند. البته در انتهای وقت که زمان برای وضو گرفتن تنگ باشد نه تیمم، اگرچه معصیت کرده ولی می‌تواند با تیمم نماز خواند.

فراگرفتن اطراف زخم به وسیلۀ جبیره
پرسش

معمولاً پانسمان یا چسب زخم اطراف زخم را هم فرا میگیرد. در این صورت تکلیف شخص برای وضو چیست؟

پاسخ

اگر در حد معمول اطراف زخم را گرفته وضوی جبیره ای بگیرد اما اگر بیشتر از آن باشد و امکان جدا کردن نباشد، چنانچه مانع مذکور در اعضای تیمم است، به دستور وضوی جبیره عمل کند. در غیر این صورت باید تیمم کند و وضوی جبیره هم بگیرد.

غسل و وضو با دست گچ گرفته
پرسش

دست راستم شکسته است و از آرنج تا انگشتان درون گچ قرار دارد. چگونه وضو و غسل انجام دهم؟

پاسخ

باید بقیه قسمت‌ها را بشویید و در آن قسمت گچ گرفته‌شده به دستور جبیره عمل کنید یعنی دست خیس را روی آن بکشید.

غسل با بدن خیس
پرسش

آیا برای غسل باید بدن خشک باشد یا با بدن خیس نیز می توان نیت غسل کرد و غسل انجام داد؟

پاسخ

خشک بودن بدن لازم نیست.

مشقت داشتن برطرف کردن مانع وضو
پرسش

کسی که به اقتضای شغلش روی پوستش مانعی برای وضو وجود دارد که برداشتن آن مشقت دارد برای وضو چه تکلیفی دارد؟

پاسخ

اگر تغییر شغل و نداشتن کار برایش مشقت شدید داشته باشد و نتواند از قرار گرفتن مانع بر روی پوست جلوگیری نماید، باید تیمم کند مگر آن که در اعضای تیمم مانع باشد که باید وضوی جبیره ای بگیرد.

مقدار لازم مسح پا در وضو
پرسش

آيا مى توان براى مسح پا، تا برآمدگى روى آن را مسح كرد يا اين كه مى بايست تا مفصل مسح نمود؟

پاسخ

بنا بر احتیاط تا مفصل مسح شود.

وضو قبل از وقت نماز
پرسش

- قبل از وقت نماز به چه نیتی باید وضو گرفت؟

پاسخ

مى‌تواند به قصد نماز یا با طهارت بودن وضو بگیرد و با همان وضو نماز بخواند.

غسل و وضو با ناخن مصنوعی
پرسش

برخی افراد برای زیبایی یا ترمیم پزشکی اقدام به کاشتن ناخن می‌کنند. غسل و وضو در این صورت چه حکمی دارد؟

پاسخ

در معمول موارد که امکان برداشتن آن وجود دارد، وضو و غسل صحیح نیست. در غیر این صورت هم باید به وظیفه جبیره عمل نماید.

خشک بودن بدن هنگام غسل
پرسش

آیا برای غسل کردن، بدن باید خشک باشد؟ و یا اینکه می توان پس از استحمام و شست وشوی بدن غسل کرد؟

پاسخ

لازم نیست بدن خشک باشد و استحمام قبل از آن نیز مانعی ندارد.

نیت غسل در حالت قرار گرفتن زیر دوش آب
پرسش

آیا کسی که زیر دوش قرار گرفته، می تواند در همان حال نیت غسل کند یا باید از زیر دوش خارج شود و پس از نیت، مشغول غسل شود؟

پاسخ

می تواند در همان حال نیت غسل کند.