دوشنبه ۰۴ بهمن ۱۴۰۰

سوالات شرعی

خواستگاری در زمان عدّه
پرسش

خواستگاری کردن از زنی که جدا از شوهرش زندگی می کند و توافق کرده‌اند که طلاق بگیرند و مراحل آن در دادگاه طی می‌شود یا زنی که در عده طلاق است، چه حکمی دارد؟

پاسخ

خواستگاری کردن از زن شوهر دار و زنی که در عده طلاق رجعی و عده وفات است جایز نیست. همچنین در عده طلاق بائن که امکان رجوع زوج در آن وجود داشته باشد- مانند طلاق خلع که با رجوع زوجه در بذل، امکان رجوع زوج وجود دارد- خواستگاری از زن جایز نیست.

محرمیّت مادر زن با عقد
پرسش

آیا با خواندن صیغه عقد موقت، مادر زن بر داماد محرم می‌شود؟ آیا با اتمام مدت عقد موقت محرمیت مرد با مادر زن منتفی می شود؟

پاسخ

با عقد موقت نیز مادر زن محرم می‌شود و این محرمیت دائمی است.

ازدواج دائم پسر مسلمان با دختر اهل کتاب
پرسش

حکم ازدواج دائم پسر مسلمان با دختر اهل کتاب چیست؟

پاسخ

صحیح و مکروه است البته کسی که زن مسلمان دارد باید از وی اذن بگیرد.

مطالبه مهریه بخشیده شده
پرسش

همسر بنده در خلال زندگی زناشویی به من گفت: مهریه ام را به تو بخشیدم. اکنون که با هم اختلاف پیدا کرده ایم، می گوید: برای آرامش تو این کار را کردم. آیا اگر در آن زمان قصد جدی داشته باشد اکنون می تواند مهریه خود را مطالبه کند؟

پاسخ

پس از ابراء، حق مطالبه مهریه را ندارد.

ازدواج موقت طولانی مدت
پرسش

آیا ازدواج موقت به مدت طولانی مثل هفتاد سال صحیح است و موقت محسوب می‌شود؟

پاسخ

اگر احتمال عرفی بقاء زوجین تا آخر مدت وجود داشته باشد، صحیح است و موقت حساب می‌شود.

ازدواج در عده به خاطر جهل در حکم
پرسش

زنی از شوهر دائمی خودطلاق گرفته است. در مورد زمان عده تحقیق کرده ولی به اشتباه به او گفته اند چون در دو سال آخر با شوهرت نزدیکی نداشته ای عده نداری، لذا وی در زمان عده با مرد دیگری عقد موقت نموده و نزدیکی داشته اند. تکلیف این عقد چیست؟

پاسخ

عقد مذکور باطل است و از آنجا که نزدیکی در زمان عده انجام شده، آن دو به هم حرام ابدی شده اند.

حق فسخ نکاح با قابلیت درمان عیوب
پرسش

در حال حاضر بعضی از عیوب موجب فسخ نکاح قابل درمان است. آیا به محض اطلاع از این عیوب در یکی از زوجین، طرف دیگر می تواند نکاح را فسخ کند یا به شخص دارای عیب فرصت داده می شود خود را درمان کند؟

پاسخ

اگر امکان علاج آن در زمان غیر معتدٌ به وجود داشته باشد و حاضر به درمان باشد دیگری حق فسخ ندارد.

تدلیس در ازدواج
پرسش

با خانمی ازدواج کردم که می دانستم مدتی با شخص دیگری نامزد بوده است. اکنون مطلع شدم که چند سال باهم زندگی زناشویی داشته و سپس از هم جدا شده اند و خانواده وی مرا فریب داده اند. حکم ازدواج و پرداخت نفقه و مهریه این ازدواج چیست؟

پاسخ

در فرض سوال که زوجه مدلّس بوده، مستحق چیزی نیست مگر اینکه پس از اطلاع از موضوع، ابتداءً ادامه زندگی با وی را پذیرفته باشید یا با وی رابطه جنسی داشته باشید که در فرض اول مستحق تمام مهر المسمی و در فرض دوم مستحق مهر المثل چنین زنی در مدت محرمیت و استمتاع است.

ازدواج با بهایی
پرسش

حکم ازدواج موقت یا دائم زن یا مرد مسلمان با بهائیان چیست؟

پاسخ

باطل است.

ازدواج دختر بدون اذن جد پدری
پرسش

دختری که پدر ندارد اما جد پدری او زنده است، بدون اجازه وی ازدواج کرده است. آیا ازدواج اشکال دارد؟

پاسخ

ازدواج دختر باکره بدون اذن پدر یا جد پدری باطل است و در مورد سؤال با اجازه ایشان ازدواج صحیح می شود.