الاحد 14 شَعْبان 1445 - یکشنبه ۰۶ اسفند ۱۴۰۲

تم پیشفرض

توصيه به معتكفين
پرسش

توصيۀ حضرت‌عالى براى استفادۀ بهتر از فرصت‌ها در ايام اعتكاف چيست، و انجام چه عملى را سفارش مى‌كنيد؟

پاسخ

مناسب است كتاب‌هايى مثل كتب مرحوم حاج شيخ عباس قمى و مرحوم حاجى نورى رضوان‌الله عليهما و كتاب‌هايى را كه درباره حالات علما و مسائل اخلاقى برگرفته از قرآن و سنّت حضرات معصومين‌ عليهم السلام‌ نوشته شده، مطالعه كنند. مطالعۀ اين كتاب‌ها در تهذيب نفس و در رشد علمى و معنوى افراد مؤثر است. مؤمنين از پرداختن به امور غير مرتبط با اين مسائل پرهيز نموده و در اين فرصت به خودسازى بپردازند. همچنين بدون ضرورت دينى به طرح مباحث اجتماعى نپردازند و مراسم اعتكاف را با قرآن و عبادت و بيان احاديث اهل‌بيت‌ عليهم السلام‌ همراه نمايند