الجمعة 09 شَوّال 1445 - جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

تم پیشفرض

مسافرت در ماه رمضان و برگشت قبل از ظهر
پرسش

آیا انسان میتواند در ماه رمضان از شب نیّت سفر کند و صبح به مسافرت برود، در حالی که میداند قبل از ظهر به وطن برمیگردد و نیت روزه میکند؟

پاسخ

در فرض سؤال که از شب نیت سفر داشته، اگر هنگام اذان صبح در وطن یا جایی باشد که روزه صحیح است مسافرت پیش از ظهر جایز نیست، مگر آنکه سفر لازم باشد.