الاثنين 05 شَوّال 1445 - دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳

تم پیشفرض

برپایی ایستگاه صلواتی در پیاده رو
پرسش

بیرون مسجد، چادری برای پخش احسان و مانند آن برپا شده است و این کار، رفت و آمد ماشین‌ها را کمی با مشکل مواجه کرده است آیا این کار اشکالی دارد؟

پاسخ

اگر موجب سدّ معبری که مردم به آن رضایت ندارند نشود، مانعی ندارد. ولی اگر از برگزار شدن این شکل، عده‌ای اذیت شوند و از برگزار نشدن آن هم عده دیگر اذیت شوند باب تزاحم است و حقوق اکثریت مقدم است. البته بهتر است شیوه عزاداری به‌گونه‌ای باشد که تا آنجا که امکان دارد موجب نارضایتی کسی نشود.