الاحد 14 شَعْبان 1445 - یکشنبه ۰۶ اسفند ۱۴۰۲

تم پیشفرض

تبدیل هدایای مسجد به امور مورد نیاز
پرسش

فردی مبلغی را به حسینیه برای خرید فرش اهدا کرده ولی حسینیه به فرش نیاز ندارد. آیا می‌توان از آن برای خرید کولر استفاده کرد؟

پاسخ

اگر در آینده هم از آن استفاده نمی‌شود، آن‌چه که نزدیکتر به نظر اهدا کننده در زمان اهدای پول بوده، باید مراعات شود.( بنابراین در چنین شرایطی، اگر صرفاً استفاده در خودِ آن حسینیه مورد نظر نباشد باید به حسینیه دیگر واگذار شود، و اگر استفاده در همان حسینیه، مورد نظر اهدا کننده باشد، باید به چیزی که تا حد امکان کارکردهای مورد نظر وی را بیشتر برآورده می‌کند، تبدیل گردد)