الاثنين 10 ذوالحجة 1445 - دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳

تم پیشفرض

تشریح بدن میت
پرسش

آیا تشریح بدن میت مسلمانی که وصیّت کرده بعد از وفاتش بدن وی برای تشریح به دانشگاه سپرده شود، جایز است؟

پاسخ

در فرض اضطرار (مانند اینکه تشریح برای آموزش دانشجویان ضروری باشد و جسد غیرمسلمان یافت نشود) جایز است.

تجویز پزشکی فرآورده‌های الکلی
پرسش

استفاده از برخی فرآورده‌های مالت جو که توسط پزشک برای دفع سنگ کلیه و مانند آن تجویز می‌شود و معمولا در فرآیند تولید آن در صد کمی الکل وجود دارد، جایز است؟ تولید و خریدوفروش آن چه حکمی دارد؟

پاسخ

اگر در آن ماده مست‌کننده وجود دارد، هرچند به دلیل مقدار ناچیزش مستی نیاورد، نجس و استفاده از آن در غیر مورد ضرورت حرام است. تولید و خریدوفروش آن به عنوان دوا نیز در صورتی که وجود آن ضرورت اجتماعی نداشته باشد، جایز نیست.

راهنمایی کردن و فروش دارو برای سقط جنین
پرسش

راهنمایی کردن فردی که قصد سقط جنین دارد، از جهت تکلیفی و وضعی چه حکمی دارد؟ آیا فروختن دارو جهت سقط جنین جایز است؟

پاسخ

هرچند راهنمایی کردن نسبت به این کار حرام، جائز نیست اما از نظر وضعی، موجب ضمان نیست .فروش دارو در مواردی که سبب قریب سقط حرام می شود، جائز نیست.

انجماد جسد مسلمان
پرسش

آیا پدیده‌ی منجمد کردن جسد انسان‌ها (کرایونیک) درباره فرد مسلمان جایز است؟

پاسخ

بدن مسلمان باید دفن شود و هر کاری که منافات با این امور داشته باشد، جائز نیست.

اهدای تخمک در مراکز ناباروری
پرسش

برخی از بانوان در مراکز درمانی ناباروری اقدام به اهدای تخمک می نمایند و قراردادی نیز بین گیرنده و اهداء کننده منعقد می شود. آیا چنین کاری جایز است؟

پاسخ

به طور کلی لقاح تخمک و اسپرم غیر زن و شوهر- ولو در خارج رحم - حرام است ولی اگر بین آنها به طریق شرعی زوجیت - ولو موقت - حاصل شود و لقاح صورت گیرد، اشکالی ندارد. در تمام مواردی که لقاح فی نفسه جایز است اگر مقدمات آن مثل گرفتن تخمک و اسپرم یا انتقال به رحم مستلزم لمس و نظر حرام باشد این اقدامات جایز نیست مگر در فرض اضطرار و استیصال. البته اگر نطفه مسلمان در خارج رحم تشکیل شده و حفظ آن متوقف بر اجاره رحم باشد، این کار حتی در فرض توقف بر مقدمه حرام، جایز بلکه واجب است.

لزوم درمان بیماری
پرسش

این‌جانب بیماری لاعلاجی دارم اما رغبتی به پیگری درمان برای طولانی‌تر شدن عمرم ندارم. آیا این کار معصیت محسوب می‌شود؟

پاسخ

اگر زندگى بيمار متوقف بر درمان باشد، بر او واجب است نسبت به درمان خود اقدام كند مگر درد و رنج درمان یا مشکلات پس از درمان، انسان را مضطر و مستأصل کند.

ضمان دندانپزشک در صورت خرابی دستگاه عکس‌برداری
پرسش

دندانپزشک هستم. گاهی دستگاه عکس‌برداری موجود در مطب دچار اشتباه شده و دندانی را خراب نشان می‌دهد، بنده طبق عکس، دندان را می‌تراشم ولی متوجه می‌شوم که دندان خراب نبوده است و آن را پر می‌کنم. با توجه به این‌که در این موارد خطای انسانی دخالتی نداشته است، آیا نسبت به این بیمار ضامن می‌باشم؟

پاسخ

اگر کار انجام شده، بر اساس قواعد شناخته شدۀ پزشكى و دستگاه‌های متعارف، صحیح بوده، ضامن نيستید و در غیر این صورت ضامن هستید مگر در صورت أخذ برائت از بیمار.

سقط نطفه تازه منعقد شده
پرسش

مقصود از انعقاد نطفه در مسأله حرمت سقط_جنین، چیست؟ آیا منظور صرف ترکیب اسپرم با تخمک است یا پس از ترکیب و استقرار در دیواره رحم، که چند روزی دیرتر انجام می‌گیرد؟

پاسخ

همین که اسپرم در رحم مستقر شود، اسقاط آن (جز در فرض اضطرار و ناچاری) جایز نیست.