الاثنين 10 ذوالحجة 1445 - دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳

تم پیشفرض

مراد از نانخور در مساله زکات فطره
پرسش

مراداز«نانخور»و«عیال»چیست؟آیافقط نان خور بودن در شب عیدفطر مراد است یاچند روز قبل هم شامل آن مى شود؟

پاسخ

نانخورِ درآن شب کفایت نمی‌کند بلکه باید به ‌صورتی باشد که بدون قید بگویند نانخور صاحب خانه است ولی لازم نیست شبهای قبل هم مهمان وی باشد بلکه همین ‌که قصد داشته باشد مدتی بعد از این هم نزد وی بماند بعید نیست نانخور صادق باشد.

تصرف در زکات فطره ی جدا شده
پرسش

اگر شخص زکات فطره خود را جدا کند و قبل از عید فطر کنار بگذارد، آیا قبل از غروب آفتاب عید فطر مى‏تواند در آن تصرّف کرده، و بعداً جایگزین کند؟

پاسخ

جایز نیست.

صرف زکات برای فقرای شهر دیگر
پرسش

آیا انتقال زکات فطره به شهری دیگر با وجود افراد نیازمند در شهر شرعاً جایز میباشد؟

پاسخ

جایز است.

واریز مبلغ فطریه به‌حساب فقیر
پرسش

آیا می‌توانیم مبلغ زکات فطره را از طریق سیستم الکترونیکی، به شماره حساب فقیری که می شناسیم، واریز کنیم؟ و آیا اگر نیت کنیم که از حساب بانکی خودمان مبلغی به‌عنوان زکات فطره باشد، کافی است؟

پاسخ

نیت زکات فطره بودن مبلغی از حساب بانکی، کفایت نمی‌کند. در مورد واریز زکات فطره به‌حساب دیگری اگر زکات فطره، کنار گذاشته شده باشد باید به وکالت از فقیر زکات فطره را قبض کند و سپس به جای آن به‌حسابش واریز کند و اگر کنار نگذاشته، می‌تواند قبل از ظهر عید به‌حساب فقیر واریز کند.

زکات مقدار گندمی را که مراکز خرید کسر می کنند
پرسش

مراکز خرید گندم که ازطرف دولت تعیین شده، هنگام خرید مقداری از وزن گندم را به عنوان آفت مفید و غیر مفید کم می کنند. آیا کشاورز باید زکات این مقداری را که کسر می کنند، بپردازد؟

پاسخ

در مقدار زکات باید گندم با وزن معمولی محاسبه شود و کسر کردن آن صحیح نیست، همانگونه که پرداخت زکات با گندم معمولی(همراه با زواید متعارف) لازم است.

از دنیا رفتن صاحب مال زکوی
پرسش

اگر کشاورزی در حالى كه زراعت گندم و جو او در خوشه است، از دنيا برود، زکات محصول او بر عهده کیست؟ و چگونه محاسبه می شود؟

پاسخ

اگر پيش از واجب‌شدن زكات بميرد هر يك از ورثه كه سهمش به اندازه نصاب باشد، بايد زكات سهم خود را بدهد.

خریدن محصولی که زکات آن داده نشده
پرسش

بسیاری از دلالان، محصولات کشاورزان را قبل از رسیدن به سیلوها خریداری می‌کنند حال خريدار چنانچه یقین داشته باشد که بعضی از کشاورزان که به او محصول را فروخته‌اند، اهل زکات نیستند، آیا باید زکات آن را بدهد؟

پاسخ

در صورتی که معامله آنها شرعی باشد باید زکات آن را بدهد ولی می تواند از کشاورز معادل آن را بگیرد.

پرداخت زکات بدون اجازه ي شریک
پرسش

آیا دامدار مى تواند بدون اجازه شریکش زکات حیوان را بدهد؟

پاسخ

اگر سهم خودش به حد نصاب برسد باید زکات بدهد و اگر بخواهد از همان دامها بدهد باید از شریکش اجازه بگیرد و اگر اجازه نمی دهد حاکم شرع زکات را تعیین می کند.

تبدیل پول فطریه به پولی دیگر
پرسش

اگر پول فطریه کنار گذاشته شود و به پول خرد نیاز داشته باشیم آیا می توانیم پول فطریه را برداریم و به جای آن، پول دیگری بگذاریم؟

پاسخ

جایز نیست.

زمان ادای فطریه
پرسش

تا چه زمانی بعد از پایان ماه مبارک رمضان می توان فطریه را پرداخت کرد؟

پاسخ

کسی که نماز عید فطر می خواند باید فطره را پیش از نماز عید بدهد یا جدا کند ولی اگر نماز عید نمی خواند، در روز عید فطر زکات فطره را بدهد یا کنار بگذارد.