الاربعاء 07 شَوّال 1445 - چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳

تم پیشفرض

ازدواج در عده به خاطر جهل در حکم
پرسش

زنی از شوهر دائمی خودطلاق گرفته است. در مورد زمان عده تحقیق کرده ولی به اشتباه به او گفته اند چون در دو سال آخر با شوهرت نزدیکی نداشته ای عده نداری، لذا وی در زمان عده با مرد دیگری عقد موقت نموده و نزدیکی داشته اند. تکلیف این عقد چیست؟

پاسخ

عقد مذکور باطل است و از آنجا که نزدیکی در زمان عده انجام شده، آن دو به هم حرام ابدی شده اند.

ازدواج موقت طولانی مدت
پرسش

آیا ازدواج موقت به مدت طولانی مثل هفتاد سال صحیح است و موقت محسوب می‌شود؟

پاسخ

اگر احتمال عرفی بقاء زوجین تا آخر مدت وجود داشته باشد، صحیح است و موقت حساب می‌شود.

مطالبه مهریه بخشیده شده
پرسش

همسر بنده در خلال زندگی زناشویی به من گفت: مهریه ام را به تو بخشیدم. اکنون که با هم اختلاف پیدا کرده ایم، می گوید: برای آرامش تو این کار را کردم. آیا اگر در آن زمان قصد جدی داشته باشد اکنون می تواند مهریه خود را مطالبه کند؟

پاسخ

پس از ابراء، حق مطالبه مهریه را ندارد.

ازدواج دائم پسر مسلمان با دختر اهل کتاب
پرسش

حکم ازدواج دائم پسر مسلمان با دختر اهل کتاب چیست؟

پاسخ

صحیح و مکروه است البته کسی که زن مسلمان دارد باید از وی اذن بگیرد.

محرمیّت مادر زن با عقد
پرسش

آیا با خواندن صیغه عقد موقت، مادر زن بر داماد محرم می‌شود؟ آیا با اتمام مدت عقد موقت محرمیت مرد با مادر زن منتفی می شود؟

پاسخ

با عقد موقت نیز مادر زن محرم می‌شود و این محرمیت دائمی است.

خواستگاری در زمان عدّه
پرسش

خواستگاری کردن از زنی که جدا از شوهرش زندگی می کند و توافق کرده‌اند که طلاق بگیرند و مراحل آن در دادگاه طی می‌شود یا زنی که در عده طلاق است، چه حکمی دارد؟

پاسخ

خواستگاری کردن از زن شوهر دار و زنی که در عده طلاق رجعی و عده وفات است جایز نیست. همچنین در عده طلاق بائن که امکان رجوع زوج در آن وجود داشته باشد- مانند طلاق خلع که با رجوع زوجه در بذل، امکان رجوع زوج وجود دارد- خواستگاری از زن جایز نیست.