الثلاثاء 12 ذوالقعدة 1445 - سه شنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۳

تم پیشفرض

اعتكاف مسافر
پرسش

آیا اعتکاف مسافر صحیح است؟

پاسخ

اگر نذر کند که در این سه روز چه مسافر باشد چه نباشد روزه بگیرد، نذرش صحیح است و می‌تواند معتکف شود.

مراد از مسجد جامع
پرسش

مراد از مسجد جامع که اعتکاف در آن صحیح است، چه مسجدي است؟

پاسخ

مسجد جامع يعنى مسجد عمومى كه محل اجتماع عامه مردم است و اختصاص به اهل يك محله و گروه خاصى ندارد. لازم نیست به آن، عنوان مسجد جامع اطلاق شود.

چیزهایی که بر معتکف حرام است
پرسش

چه چیزهایی بر معتکف حرام است؟

پاسخ

1-باطل كردن روزه در روز سوم اعتكاف 2- خروج از مسجد بدون مجوّزات خروج 3-جماع، 4-بوسیدن و لمس از روی شهوت 5- استمناء 6- استشمام آنچه که بوی خوش آن چشم گیر است؛ مانند مشک و عنبر و همچنین گیاهان خوشبو 7- خرید و فروش بلکه مطلق تجارت نمودن 8- بحث و جدل نمودن به‌قصد اظهار فضيلت و غلبه، نه به انگيزه اظهار حق.

خروج از اعتکاف در روز سوم به سبب بیماری
پرسش

كسى كه در حين اعتكاف بیمار شود و در نیّت اعتکاف نیز شرط خروج نکرده باشد، مىتواند روز سوم اعتكاف خود را به هم بزند؟

پاسخ

اگر ماندن در مسجد برای او حرجی باشد، می‌تواند خارج شود.

مباحثه علمى در حال اعتكاف
پرسش

اگر مباحثه علمى در حال اعتكاف به جرّ و بحث منجر گردد، موجب بطلان اعتكاف می‌شود؟

پاسخ

اگر به‌قصد غلبه و اظهار فضيلت- نه اظهار حق و رفع اشتباه طرف مقابل- باشد، جایز نیست، ولی موجب بطلان اعتکاف نمی‌شود.

شرط ضمن نيّت اعتكاف
پرسش

منظور از شرط ضمن نيّت اعتكاف چیست؟آیا لازم است معتکف این شرط را به زبان آورد؟

پاسخ

معتکف از اوّل مى‌تواند شرط كند كه در صورت عروض چیزی که مجوّز خروج از مسجد است، از اعتکاف خارج شود. و باید این شرط را به زبان بیاورد و صرف التزام قلبی کفایت نمی‌کند.

خروج از مسجد برای وضوی نماز مستحبی
پرسش

آیا معتکف می‌تواند برای انجام وضو برای نماز مستحبی یا قرائت قرآن از مسجد خارج شود؟ در صورت مجاز نبودن اگر نذر کند، چطور؟

پاسخ

جایز نیست و نذرش هم منعقد نمی‌شود.

استعمال عطر برای معتکف
پرسش

آیا استفاده از عطر جهت استحباب در نماز، برای معتکف جایز است؟

پاسخ

اگر موجب شود بوی آن را استشمام کند، جایز نیست.

قضای اعتکاف
پرسش

63 - قضای اعتکاف در چه صورتی واجب می‌شود؟

پاسخ

در موارد وجوب اعتکاف (به جهت عهد، قسم یا نذر معین یا روز سوم) اگر بدون عذر اعتکاف را ترک کند یا آن را فاسد نماید، باید قضای آن را بجا آورد.

اعتکاف در مساجد جامع محله های تهران و شهرهای بزرگ
پرسش

آیا اعتکاف در مسجد جامع هر محله در تهران یا شهرهای بزرگ دیگر صحیح است؟

پاسخ

با فرض صدق مسجد جامع، صحیح است. مسجد جامع یعنی مسجد عمومی که محل اجتماع عامۀ مردم است و اختصاص به اهل یک محله و گروه خاصی ندارد و لازم نیست به آن، عنوان مسجد جامع اطلاق شود.