الاثنين 07 رَجَب 1444 - دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱

تم پیشفرض

انصراف از قصد اقامت
پرسش

شخصی جایی قصد اقامت ده روز نموده است. اگر منصرف شود و بخواهد زودتر از ده روز از آنجا خارج شود، روزۀ او چه حکمی دارد؟ آیا برای روزهای دیگر میتواند روزه بگیرد یا نه؟

پاسخ

اگر بعد از ظهر از ماندن در آنجا منصرف شود، چنانچه یک نماز چهار رکعتی ادایی خوانده باشد، تا وقتی که در آنجاست روزههایش صحیح است و باید نمازهای خود را تمام بخواند؛ و چنانچه نماز چهار رکعتی ادایی نخوانده باشد، روزۀ آن روزش صحیح است ولی روزهای بعد را نمیتواند روزه بگیرد.

فرار از روزه با مسافرت
پرسش

برخی از افراد به دلیل شغل یا تحصیل و مانند آن میخواهند در ماه رمضان روزه نگیرند و آن را قضا کنند. چه راهی وجود دارد که مکلف در ماه رمضان بدون اینکه گناه کرده باشد روزه نگیرد؟

پاسخ

اگر در هنگام اذان صبح، به قصد سفر شرعی، خارج از وطن باشد و به مسافت شرعی برود -که مجموع رفت و برگشت حدود چهل کیلومتر است- و در این سفر پس از اذان صبح، کاری که روزه را باطل میکند انجام دهد، نسبت به روزۀ آن روز تکلیفی ندارد و تنها باید قضای آن را بجا آورد.

نهی شوهر از روزۀ همسر
پرسش

شوهرم مخالف روزه گرفتن من است و میگوید: «اگر شوهرت راضی نباشد روزهات قبول نیست». آیا میتوانم روزۀ ماه رمضان را افطار کنم و بعداً قضای آن را بجا آورم؟

پاسخ

واجب است روزۀ خود را بگیرید. اطاعت از شوهر در این موارد، حرام است.

کمبود وقت برای خوردن سحری و غسل
پرسش

شخصی غسل واجب بر عهده دارد. اگر وقتیکه تا اذان صبح باقیمانده برای انجام غسل و خوردن سحری کافی نباشد (مثلاً ده دقیقه تا اذان صبح) وظیفۀ شخص چیست؟ (با توجّه به اینکه اگر سحری نخورد به ضعف شدید غیرقابلتحمل دچار میشود.)

پاسخ

باید بدل از غسل، تیمم کند.

سیگار کشیدن در ماه مبارک رمضان
پرسش

حکم استعمال دخانیات در ماه رمضان چیست؟

پاسخ

به صورت علنی حرام و در غیر این صورت هم بنا بر احتیاط برای روزه دار جایز نیست، و چنانچه روزه دار در ماه رمضان از دخانیات استفاده کند، بنا بر احتیاط در بقیۀ روز از کارهایی که روزه را باطل میکند خودداری نماید و روزۀ آن روز را نیز قضا کند.

استعمال گاز اکسیژن برای تنفس مصنوعی
پرسش

پزشکان به جهت تنفس مصنوعی دادن به بیمار از گاز اکسیژن استفاده میکنند که وارد گلو و ریه میشود؛ آیا روزۀ بیمار در این صورت صحیح است؟

پاسخ

گاز اکسیژن روزه را باطل نمیکند.

انصراف از نیت بدون انجام مبطل
پرسش

اگر روزهدار در ماه رمضان قصد کند که دیگر روزه نباشد ولی تا غروب مبطلی انجام ندهد، آیا روزهاش باطل است و قضا و کفّاره دارد؟

پاسخ

روزهاش باطل است و قضا دارد ولی کفّاره ندارد.

فراموشی نیت روزۀ ماه رمضان
پرسش

اگر کسی فراموش کند در روزۀ ماه رمضان نیت روزه کند، حکم روزهاش چیست؟

پاسخ

همینکه از قبل بنا داشته آن روز را روزه بگیرد، کافی است و از قلب گذراندن نیّت لازم نیست.

محاسبه قیمت کالای نسیه به قیمت روز پرداخت
پرسش

یکی از فروشندگان کالا، هرگاه جنسی را به صورت نسیه و یا نقد و نسیه می‌فروشد ، چک سفید تاریخ‌دار از مشتری می‌گیرد و قیمت کالا را هنگام سررسید چک، به قیمت روز در چک وارد می‌کند. آیا این نوع معامله صحیح است؟

پاسخ

چنین معامله‌ای باطل است.

ارسال پیام‌های تبلیغاتی به صفحات خصوصی اشخاص
پرسش

من بازار یاب هستم و برای کارم پیام‌های تبلیغاتی به صفحه خصوصی افراد در شبکه‌های اجتماعی می‌فرستم. آیا باید مطمئن باشم که افراد راضی به این کار هستند یا همین که اطمینان به عدم رضایت آن‌ها ندارم کافی است؟

پاسخ

ارسال پیام مذکور، اگر عرفا موجب ایذای آن‌ها نباشد، مانعی ندارد.