الجمعة 20 ذوالقعدة 1444 - جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

تم پیشفرض

تعویض در و پنجره مسجد
پرسش

تعویض در و پنجره آهنیِ مسجد با مدل‌های جدیدِ دوجداره چه حکمی دارد؟

پاسخ

در صورت نیاز جایز است البته درب و پنجره سابق باید در اقرب به نظر واقف استفاده شود.

موارد مجاز در مصرف موقوفات
پرسش

اگر موقوفه¬ای برای مسجد وقف شود در چه مواردی می‌توان خرج کرد؟ اگر برای تعمیر مسجد وقف شود در چه مواردی می‌توان خرج کرد؟ آیا از موقوفات به امام جماعت نیز می‌توان پرداخت کرد؟

پاسخ

اگر برای مسجد وقف شود در تمام شئون مسجد مثل تعمیرات و امام جماعت و خرجهای جاری مسجد می توان خرج کرد ولی اگر برای خصوص تعمیرات وقف شود مصرف آن در غیر تعمیرات جایز نیست.

وظیفۀ زن نمازگزار در پوشاندن موی مصنوعی
پرسش

پوشاندن موی مصنوعی خانمها در نماز و همچنین غیر نماز چه حکمی دارد؟

پاسخ

در نماز لازم نیست ولی باید در مقابل نامحرم بپوشاند.

کیفیت وضو و غسل باوجود پانسمان در صورت
پرسش

شخصی در چشم خود زخمی دارد که به خاطر ترشحات زخم، روی آن را بسته است، وضو یا تیمم وی به چه کیفیتی است؟

پاسخ

باید تیمم کند البته اگر در اعضای تیمم هم مانعی باشد که رفع آن ممکن نیست باید وضو بگیرد و اطراف آن را بشوید و بر چیزی که روی زخم قرار داده شده، بنابر احتیاط مانند وضوی جبیره دست تر بکشد.

تطهیر ظرف دهان‌خوردۀ سگ
پرسش

تطهیر دهان‌خوردۀ سگ چگونه است؟ آیا حکم ظرف با غیر آن تفاوت دارد؟

پاسخ

ظرف و غیر ظرف -مانند دست انسان- که سگ لیسیده یا از آن چیز روان خورده، باید پیش از شستن خاک مالی شود و همچنین بنابر احتیاط اگر آب دهان سگ در آن ریخته باشد.این حکم شامل چیزهایی که به نسبت ظرف به‌طور معمول میزان کمتری رطوبت دهان سگ را جذب می‌کنند، نمی‌شود و آن‌ها را مانند سایر اشیا باید تطهیر نمود.

به جوش آمدن آب غورۀ شیرین
پرسش

اگر آب غورهای را که شیرین شده بگیرند وجوش بیاورند، آیا نجس است؟و آیا فرقی بین انگور شیرین وترش هست یا نه؟

پاسخ

درصورتیکه به آن انگور بگویند ،با جوش آمدن بنا بر احتیاط نجس میشود و خوردن آن حرام است وفرقی بین انگور ترش و شیرین نیست. اما اگر معلوم نباشد که غوره است یا انگور، با جوش آمدن، نجس نمىشود و حرام هم نیست.

فضولات حیوانات حرام گوشت
پرسش

حکم فضولات حیوانات حرامگوشت؛ مانند کلاغ و زاغ و عقاب و طوطی چیست؟

پاسخ

فضولات پرندگان پاک است اما حیوانات حرامگوشت دیگر اگر خون جهنده دارند فضولات آنها نجس است و اگر خون جهنده ندارند مانند ماهی، بنا بر احتیاط باید از فضولات آنها اجتناب شود.

پرداخت زکات فطره به سید فقیر
پرسش

شخصی خودش سیّد است اما همسرش و همچنین مادرش -که نان‌خور اوست- سیّده نیستند. آیا وی زکات فطره آنان را می‌تواند به سید فقیر بدهد؟ بر عکس چطور یعنی اگر شخصی خودش سیّد نباشد، اما همسرش سیّده باشد می‌تواند از زکات فطره به مقدار یک صاع به سید فقیر بدهد؟

پاسخ

الف) می‌تواند به سیّد هم بپردازد. ب) خیر، نمی‌تواند.

پرداخت زکات فطره قبل از شب عید
پرسش

غروب یکشنبه به گمان این‌که شب عید فطر است، زکات فطره را پرداخت کردم. حال که امروز دوشنبه آخر ماه رمضان بود، آیا باید دوباره شب عید، فطریه کنار بگذارم؟

پاسخ

خیر؛ کفایت می‌کند.

مکان پرداخت فطریه
پرسش

اگر شخصی در یک شهر و اهل و عیالش در شهر دیگر باشند، زکات فطره را باید در کدام شهر بپردازد؟

پاسخ

پرداختن زکات فطره در شهر خاصی لازم نیست.