الاثنين 10 ذوالحجة 1445 - دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳

تم پیشفرض

واریز فطریه به حساب بانکی فقیر
پرسش

آیا می شود وجه زکات فطره را در شب عید فطر به حساب بانکی فقیر به صورت کارت به کارت انتقال داد؟

پاسخ

اگر فطره را کنار نگذاشته جایز است و الا برای این کار، باید آن را به وکالت از فقیر قبض کند و سپس به حساب وی واریز نماید.

محل پرداخت زکات فطره برای مسافر
پرسش

- کسی که دو روز قبل از عید به شهری دیگر سفر می کند، در چه شهری زکات فطره را باید بپردازد؟ شهر خودش یا همان شهری که روز عید در آنجا است؟

پاسخ

فرقی ندارد.

دادن زکات فطره به فقیر فاسق
پرسش

آیا جایز است زکات فطره را به فقیر فاسق یا تارک الصلاة پرداخت نمود؟

پاسخ

عادل بودن فقیر، شرط پرداخت زکات نیست، اما اگر دادن زکات کمک به معصیت او باشد، جایز نیست.

اجازه از میزبان جهت پرداخت فطریه
پرسش

آیا میهمان می تواند از صاحبخانه کسب اجازه کند و زکات فطره خود را بپردازد؟ اگر میزبان، زکات فطر ه ی میهمان را بر عهده خود بداند و میهمان طبق نظر مرجع تقلیدش، خود را موظّف به پرداخت فطریه بداند، تکلیف چیست؟

پاسخ

در هر صورت اگر یکی از آن دو با اجازه دیگری زکات فطره را به نیت کسی که واقعاً زکات فطره به گردن او است بدهد، کافی است.

مقصود از غنی در مسأله زکات فطره
پرسش

مقصود از غنی و غیر فقیر که زکات فطره بر او واجب است؛ کیست؟

پاسخ

مقصود کسی است که مخارج سال خود و عیالاتش را دارد.

زکات انگور قبل از تبدیل به کشمش
پرسش

باغداری که محصولش را به صورت غوره یا انگور میفروشد باید زکاتش را بدهد یا وجوب زکات وقتی است که انگورها را تا کشمش شدن نگهدارد؟

پاسخ

اگر انگورها قابل کشمش شدن باشد، وقتی به آن انگور گفته شود و به اندازهای است که اگر کشمش شود به حد نصاب می‌رسد، پرداخت زکات آن واجب است. اما اگر غوره را بفروشد زکات به فروشنده واجب نمیشود.