دوشنبه ۰۴ بهمن ۱۴۰۰

سوالات شرعی

وقت نماز صبح و چگونگی امساک برای روزه‌دار
پرسش

فارغ از نظر حضرت‌عالی درباره لزوم تأخیر نماز صبح در شب‌های مهتابی تا روشن شدن افق، آیا در غیر شبهای مهتابی می‌توانیم با شروع اذان رسانه‌ نماز صبح بخوانیم؟ در مورد امساک برای روزه، چگونه باید عمل کنیم؟

پاسخ

معیار، اطمینان به طلوع فجر است و این اطمینان در مناطق ایران تقریباً با تأخیر هشت تا چهارده دقیقه (بر حسب مناطق و فصول مختلف سال) از اذان رسانه حاصل می گردد (در این ‌مورد می‌توانید بر اساس محاسبه تقویم مؤسسه لواء عمل کنید). تا پیش از حصول این اطمینان، امساک لازم نیست هرچند احتیاط خوب است؛ در شبهای مهتابی (12تا25 هر ماه قمری) نیز از همین زمان باید امساک کنید اگر‌چه نماز را باید حدوداً ده دقیقه بعد از این زمان بجا آورید.

استفاده روزه‌دار از اسپری
پرسش

استفاده از انواع بخور و اسپری (اسپری آسم، مسکن درد دندان و خوشبوکنندۀ دهان) در حال روزه چه حکمی دارد؟

پاسخ

اگر چیزی را به‌صورت مایع فرو ندهد، اشکال ندارد.

روزه اولی‌ها
پرسش

دخترم در نیمه شعبان سال 1432 (26تیر1390) متولد شده است. آیا روزه گرفتن در ماه رمضان امسال (سال 99) بر او واجب است؟ اگر نمی‌داند که توانایی گرفتن روزه را دارد یا نه، وظیفه‌اش نسبت به روزه چیست؟

پاسخ

الف) در فرض سؤال، دخترتان به سن بلوغ رسیده است. البته اگر روزه گرفتن برایش دارای مشقتی باشد که معمولا قابل تحمل نیست، لازم نیست روزه بگیرد. حال اگر تا ماه رمضان بعد، عذرش ادامه یافت قضا لازم نیست، ولی باید برای هر روز یک مُد طعام (حدود نهصد گرم به‌حساب گندم) به مسکین بدهد. ب) اگر احتمال ضرر در مورد وی منتفی است، ولی محتمل است از گرفتن روزه ناتوان شود یا روزه برایش مشقت شدید داشته باشد، باید روزه را شروع کند و چنانچه دچار ناتوانی یا مشقت شدید شد، رها نماید.

مقدار تأمل نمازگزار در شکهای مبطل
پرسش

در شکهایی که نماز را باطل می‌کند (مثلاً شک در رکعات نماز دو رکعتی) چقدر باید فکر کرد تا بعد از آن اگر به نتیجه نرسید، رها کردن نماز جایز باشد؟

پاسخ

تا مأیوس نشده یا صورت نماز بهم نخورده نماز را نشکند.

اعتبار اجازۀ مرجع تقلید متوفی برای حقوق شرعیه
پرسش

شخصی از مجتهدی اجازه حقوق شرعیه گرفته و اکنون آن مجتهد از دنیا رفته است. آیا می‌تواند طبق آن اجازه‌نامه عمل کند یا اینکه باید از مجتهد زنده اجازه بگیرد؟

پاسخ

باید از مجتهد زنده اجازه بگیرد.

شنیدن غیبت افرادی که نمی‌شناسیم
پرسش

گاهی همکارم، عیبی از همسرش یا فرزندش را برایم بیان می‌کند یا خاطره‌ای تعریف می‌کند که نشان‌دهنده نقص و عیبی در یکی از بستگان اوست. اگر من همسر و فرزند و آن بستگان وی را اصلا ندیده باشم و نشناسم، آیا شنیدن این سخنان، شنيدن غيبت محسوب می‌شود؟

پاسخ

اگر ایشان در معرضیت شناختن باشند یا از تعریف کردن وی، شخص دیگری که می‌شناسید عیب مخفی‌اش آشکار شود، غیبت است.

انفاق زن از خرجی شوهر بدون اجازه
پرسش

آیا زن می‌تواند از خرجی و نفقه‌ای که شوهر به او می‌دهد بدون اذن و اجازه وی انفاق کند؟

پاسخ

اگر نفقه را به وی تملیک کرده یا مطلق تصرفات با آن مال را اباحه کرده باشد، انفاق صحیح است.

عمل کردن زن به نذری که قبل از ازدواج انجام داده
پرسش

دختری قبل از ازدواج نذر شرعی کرده که پنجشنبه اول هر ماه روزه بگیرد. حال بعد از ازدواج، شوهر مخالف انجام این نذر است. در صورتی که عمل به نذر مخالف حقوق شوهر باشد یا نباشد، تکلیف چیست؟

پاسخ

در صورتی که در هنگام عمل، نذر رجحان داشته باشد، ظاهراً باید به نذرش، عمل نماید.

شرط ضمن فروش زمین
پرسش

آیا هنگام فروش زمین می‌توان شرط نمود که یک طبقه بیشتر ساختمان ساخته نشود؟

پاسخ

بله، مانعی ندارد.

مخارج فرزند بالغ
پرسش

آیا مخارج زندگی دختر که تا چهل سالگی در منزل پدر مانده؛ بر عهده پدر است؟

پاسخ

اگر دختر از خود مالی ندارد که مخارج خود را مطابق شؤون لازمش اداره کند بر عهده پدر است که نفقه وی را تأمین کند.