الثلاثاء 23 شَعْبان 1445 - سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۲

تم پیشفرض

گرفتن پول و خارج شدن از مناقصه
پرسش

چند شرکت در یک مناقصه شرکت می کنند. آیا شرکتی می تواند در قبال گرفتن مالی از مناقصه کنار بکشد؟

پاسخ

فی نفسه مانعی ندارد.

تخلیه منزل توسط مستاجر قبل از پایان مدت
پرسش

منزلی را به مدت یک سال به شخصی اجاره داده ایم. وی بعد از گذشت یک ماه، منزل را تحویل داده و رفته است. با توجه به اینکه در این فصل پیدا کردن مستاجر جدید مشکل است، آیا مستاجر قبلی نسبت به خالی ماندن منزل در این مدت ضامن است؟

پاسخ

تا اجاره نخست به وجه صحیح فسخ یا اقاله نشده، مستاجر قبلی ضامن است.

دور ریختن اقلام کشاورزی جهت گران شدن آنها
پرسش

آیا اقدام برخی از کشاورزان یا دلالان، در دور ریختن اقلام کشاورزی برای تنظیم قیمت بازار یا به عنوان اعتراض و جلب توجه دولت نسبت به مشکلاتشان، مصداق اسراف و گناه نیست؟

پاسخ

تعیین مصادیق اسراف با عرف است. اگر عقلا به نحو لزومی این کار را تقبیح کنند حرام است.

انجام معامله غبنی
پرسش

- اقدام آگاهانه نسبت به معامله غبنی و ضرر رساندن و فریب دادن دیگران در معامله چه حکمی دارد؟

پاسخ

اگر مصداق فریب یا غش در معامله باشد یا موجب ضرر اساسی بر دیگری شود، حرام است.

اجاره به شرط رهن
پرسش

آیا اجاره به شرط رهن که در حقیقت همان اجاره به شرط قرض است، جائز است؟

پاسخ

اگر موجر بگوید هر کس این مبلغ به من قرض دهد من خانه ام را به وی اجاره می دهم، صحیح است.

رعایت شروط معامله
پرسش

اگر در قرار داد بیع، شرط شود که مثلا خریدار حق فروش کالا را به شخص خاصی ندارد یا فقط خودش از آن استفاده کند، آیا این شرط باید رعایت شود؟

پاسخ

شرط مذکور نافذ است و بر خریدار واجب است که مراعات کند و در صورت تخلّف از این شرط، فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت.

بیمه عمر و سرمایه گذاری
پرسش

حکم شرعی بیمه های عمر و سرمایه گذاری چیست؟

پاسخ

چنانچه شرکت بیمه را وکیل کنید که براساس عقود شرعیه -مثل مضاربه- این سود را بپردازد و اطمینان داشته باشید طبق آن عمل می کند، گرفتن سود جایز است و همچنین است اگر شرکت مذکور را ملزم به پرداخت سود نکنید و بیمه با علم به بطلان قرارداد هم راضی به پرداخت سود باشد.

شرط فسخ معامله با برگشتن خوردن چک
پرسش

- طرفین در ضمن عقد بیع شرط می کنند هر یک از چکها برگشت خورد عقد خود به خود منفسخ گردد. آیا این شرط صحیح است؟

پاسخ

چنین شرطی صحیح است.

فسخ معامله با ادعای غبن
پرسش

فردی کالایی را از ما با علم به قیمت آن و با رضایت خریداری کرده است. سپس در جایی دیگر، آن کالا را با قیمت پایین‌تری دیده است، حال آیا می‌تواند بگوید راضی نیستم و خواستار فسخ معامله شود؟

پاسخ

در فرض علم به قیمت واقعی کالا یا اینکه از قیمت بازاری بیشتر نخریده حق فسخ ندارد.

کار در نانوایی با کم فروشی صاحب کار
پرسش

- در نانوایی کار می کنم. صاحب مغازه می گوید چانه های نان را کوچک بردار! آیا با توجه به اینکه شغل دیگری ندارم، کار من در این مغازه جایز است و در آمدم حلال است؟

پاسخ

اگر این کار مصداق کم فروشی باشد یا تخلف از شرط تحویل دادن آرد باشد و شما خودتان نان را بفروشید این کار حرام است. همچنین است اگر سبب نزدیک کار حرام باشید. در غیر اینصورت نیز اگر تخلف از قانون باشد یا سبب نزدیک تخلف از قانون باشد بنابر احتیاط جایز نیست و گرنه گناهی متوجه شما نیست. البته در صورت وجود شرایط، نهی از منکر کنید.