الاثنين 15 شَعْبان 1445 - دوشنبه ۰۷ اسفند ۱۴۰۲

از مرحوم آیت الله سید احمد زنجانی