الخميس 18 شَعْبان 1445 - پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

از مرحوم آیت الله سید احمد زنجانی